کاربر ميهمان
1401/05/24
 راهنمای سامانه    
  


راهنمای سامانه صدور پروانه بهره برداری نرم افزار

این سامانه به منظور ثبت اطلاعات شركتهای تولید كننده نرم افزار كه مشخصات آنها با دستورالعمل 4017/3 مطابقت دارد، جهت دریافت پروانه بهره برداری تولید نرم افزار راه اندازی شده است.

همچنین موارد تمدید پروانه مذكور، گزارش عملكرد از طریق این سامانه انجام می شود.

1-    در صفحه اصلی بر روی ثبت عضویت جدید كلی? نمائید و پس از تكمیل اطلاعات درخواستی و ثبت نام، با نام كاربری و رمز عبور ثبت شده خود وارد سامانه شوید.

2-    اطلاعات شركت شامل مشخصات عمومی شركت، دفتر و سهامداران و هیئت مدیره را تكمیل نمائید. این قسمت فقط ی? بار تكمیل می شود.

3-    در قسمت انتخاب درخواست، نوع درخواست خود را انتخاب نمائید و فرم های مربوطه را تكمیل نمائید.

4-    پس از ت?میل تمام موارد تائید نهایی نمایید.

5-    در قسمت وضعیت پروانه، وضعیت پرونده شركت مشخص می شود و در صورت هرگونه مشكل، پرونده برگشت داده می شود و می توانید تغییرات مشخص شده را اعمال نمائید.6- پس از بازدید و تائیده ?ارشناسان در سامانه میتوانید فیش واریزی را آپلود نمایید.

*لازم به ذكر است فرمهایی كه پس از ثبت اطلاعات به صورت جدول در ذیل آن قابل مشاهده می باشد. اطلاعات درج شده در جدول به صورت خلاصه می باشد و با كلی? بر روی دكمه تغییرات، فیلدها قابل مشاهده و تغییر می باشند.