کاربر ميهمان
1400/09/14
 مزايا و فرآيند صدور و تمديد پروانه بهره برداري نرم افزار    
  

اهم تسهیلاتی كه به دارندگان پروانه بهره‌برداری نرم افزار تعلق می گیرد:
بهره‌مندی از معافیت مالیاتی طبق بند "د" ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
امكان استقرار و فعالیت شركتهای نرم افزاری در پهنه‌های S و M شهر تهران
استفاده از تعرفه برق صنعتی
استفاده از تسهیلات سازمان تأمین اجتماعی برای بازنشستگی پیش از موعد
بهره‌مندی واحدهای دارنده پروانه از مزایای قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخل كشور
امكان استفاده از تسهیلات بخشنامه‌های 3/14 و 9/14 سازمان تأمین اجتماعی درخصوص دریافت مفاصاحساب پیمان‌های حوزه فناوری اطلاعات
بهره‌مندی از مزایای كارت بازرگانی تولیدی
بهره‌مندی از تسهیلات صندوق توسعه ملی

جهت مشاهده فرآیند صدور و تمدید نرم افزار در قسمت دانلود فایل كلیك نمائید.

\\