کاربر ميهمان
1400/09/14
 اطلاعيه در خصوص نحوه ارائه گزارش عملكرد ***مهم***    
  


شركت های محترم تولید كننده نرم افزاربه اطلاع میرساند، ارائه گزارش عملكرد 6 ماهه جهت تمدید پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به ی? گزارش عملكرد سالانه تبدیل شده است.لذا خواهشمند  است ی? سال پس از تاریخ دریافت پروانه بهره برداری تولید نرم افزار اقدام به ارائه گزارش عملكرد در سامانه نمایید كه بعد از آن و پس از گذشت حداقل ی? ماه از تایید این گزارش عملكرد توسط  كارشناسان دفتر،  درخواست تمدید خود را در سامانه درج و ارسال نمایید. دفتر توسعه و كاربرد فناوری  اطلاعاتوزارت صنعت، معدن و تجارت