کاربر ميهمان
1400/09/14
 موافقت صندوق توسعه ملي با اعطاي تسهيلات به شركتهاي نرم افزاري دارنده پروانه بهره برداري    
  


از سال 1399 و با توافق صورت گرفته با صندوق توسعه ملی، از این پس تسهیلات این صندوق به شر?ت های نرم افزاری دارای «پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (نرم افزار) از وزارت صنعت، معدن و تجارت» نیز تعلق می گیرد.

به گزارش شاتا؛ فرزاد اسماعیل زاده مدیر?ل دفتر توسعه و ?اربرد فناوری اطلاعات گفت؛ در راستای اجرایی سازی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 ?ل ?شور و به منظور حمایت از فعالیت های اقتصادی شر?ت های نرم افزاری برای جهش تولید و اشتغال و در پی هم?اری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مصوبه 20/12/1398 هیأت عامل صندوق توسعه ملی، صندوق توسعه ملی و بان? های عامل، تسهیلاتی در قالب طرح و سرمایه درگردش به شر?تهای دارای «پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (نرم افزار) از وزارت صنعت، معدن و تجارت» اعطا می ?نند.

بر اساس ابلاغیه صندوق توسعه ملی، شر?ت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ?ه دارای پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (نرم افزار) از وزارت صمت می باشند، همانند سایر رسته های بخش صنعت به عنوان واحد صنعتی تلقی شده و ام?ان استفاده از تسهیلات ریالی از محل منابع ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را دارند.

همچنین واحدهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ?ه علاوه بر پروانه بهره برداری از وزارت صمت دارای تاییدیه دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند، ام?ان استفاده از تسهیلات مختص شر?ت های دانش بنیان و تخفیف 4 درصدی در نرخ سود تسهیلات مربوطه را نیز خواهند داشت.

به گفته اسماعیل زاده، فهرست بان? های عاملی ?ه تسهیلات فوق را ارائه می دهند به تف?ی? حوزه فعالیت، نوع تسهیلات، و سهمیه های پیش بینی شده در سایت صندوق توسعه ملی به نشانی http://www.ndf.ir قابل دسترس می باشد.

همچنین شر?ت های تولید ?ننده نرم افزار ?ه تا?نون نسبت به دریافت پروانه بهره برداری تولید اقدام ننموده اند، می توانند جهت بهره مندی از این تسهیلات و سایر تسهیلات  قانونی این پروانه از طریق سامانه ال?ترونی?ی صدور این پروانه به نشانی https://amarsanat.behinyab.ir/software نسبت به ثبت نام و ارائه درخواست خود اقدام نمایند.