کاربر ميهمان
1400/09/14
 انتخاب واحد هاي صنعتي برتر نرم افزار سال 1399    
  


مدیران عامل محترم شرکتهای تولیدکننده نرم افزارنظر به انتخاب واحد های صنعتی برتر نرم افزار و تقدیر از برترین ها در مراسم روز ملی صنعت و معدن(دهم تیر ماه 99)؛ در صورت تمایل جهت حضور در این رویداد، فرم ارزیابی پیوست را حداکثر تا تاریخ 99/03/03 تکمیل  و به همراه مستندات و با مهر شرکت و امضای مدیرعامل از طریق آدرس الکترونیکی sanatit@mimt.gov.ir   به این دفتر ارسال نمایید.(فرم تکمیل شده در فایل اکسل و با مهر و امضا در فایل پی دف اف به همراه مستندات ارسال گردد)تاکید می­گردد؛ مهلت ارسال فرم­های تکمیل شده قابل تمدید نبوده و فرم­های ارسالی بعد ار تاریخ فوق مورد ارزیابی واقع نخواهد شد.لازم به ذکر است، فرم­های مذکور علاوه بر سامانه صدور پروانه بهره برداری تولید نرم افزار، در سایت ستاد برگزاری روز صنعت و معدن به آدرس imday.ir نیز موجود می باشد.