کاربر ميهمان
1400/02/22
نام کاربري*  
رمزعبور*  
تکرار رمزعبور*  
اطلاعات بنگاه
نوع بنگاه*  
شناسه ملي (شخص حقوقي)*  
سازمان ثبت اسناد به تمامي اشخاص حقوقي يک شناسه ملي اختصاص داده است. براي دريافت شناسه ملي خود به پايگاه اطلاع رساني شناسه ملي اشخاص حقوقي کشور مراجعه نماييد.
نام بنگاه*  
نام قبلي بنگاه  
سال تغيير نام*  
استان*  
اگر در چند استان فعاليت داريد، استاني را که فعاليت هاي عمده شما در آن تمرکز دارد را اعلام نماييد.
شهرستان*
 
شهر*
 
آيا شماره اقتصادي جديد دريافت نموده ايد؟*  
شماره اقتصادي جديد* شماره اقتصادي 12 رقمي  
آيا داراي کد بازرگاني مي باشيد؟*  
کد بازرگاني*  
نوع شخص حقوقي*  
عنوان شخصيت حقوقي*  
شماره ثبت* تاريخ ثبت*
/ /
آگهي تاسيس و آخرين تغييرات* نام فايل فارسي نباشد و حداکثر 2MB  
نام مالک/مالکين*  
نام خانوادگي مالک/مالکين*  
شماره ملي*  
تلفن همراه* مثال: 09122222222  
نام پدر*  
شماره شناسنامه*  
تاريخ تولد*
/ / مثال: 1392/10/25
 
تحصيلات*  
رشته تحصيلي*  
اضافه کردن به جدول
رديف کد ملي تلفن همراه تنظيمات
1    
اطلاعات مدير عامل
جنسيت*  
نام*  
نام خانوادگي*  
تابعيت*  
شماره ملي*  
تاريخ تولد*
/ / مثال: 1392/10/25
شماره شناسنامه* سريال شناسنامه*
تحصيلات*  
رشته تحصيلي*  
تلفن ثابت* - مثال: 88888888 - 021
تلفن همراه*  
دورنگار* - مثال: 88888888 - 021
رايانامه (پست الکترونيکي)* مثال: example@site.com