کاربر ميهمان
1401/04/08

جست و جو
نام شرکت
شماره پروانه

شرکت هاي داراي اعتبار
# نام شرکت شماره پروانه تاريخ انقضا تلفن آدرس اينترنتي
1 آرين نوين رايانه 60/214155 1401/09/04 024-33450171 www.arian.co.ir
آدرس: زنجان _ علوم پايه - نبش عارف 10- پلاك 2535
نرم افزار:
BPMS (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه ميز خدمت الكترونيكي (7220412305 - نرم افزار ابزارهاي طراحي)
2 ارتباطات فرهنگ آزما 60/245619 1401/10/12 021-81571000 azmagroup.ir
آدرس: تهران _ تهران،خيابان وليعصر،خيابان زرتشت غربي، ساختمان 78، پلاك86، واحد 17 طبقه هفتم
نرم افزار:
نرم افزار سيستم كنترل و مانيتورينگ شرايط محيطي (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
نرم افزار صدور گواهي الكترونيكي (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
3 ارتباطات نوين فرنام 60/221330 1402/09/16 021-57695000 www.faranam.net
آدرس: تهران _ خيابان استاد نجات الهي جنوبي- خيابان شهيد احمد لباف- پلاك 3- طبقه 2
نرم افزار:
سامانه سجام (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
طراحي و پياده سازي سامانه بخش بندي مشتريان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه سبدگرداني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه بامبو (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
توسعه سامانه اعتبارسنجي و رتبه بندي مشتريان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه اعتبارسنجي مشتريان حقيقي مصرفي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ذينفع واحد و تسهيلات و تعهدات كلان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت درخواست الكترونيكي تسهيلات بانك آينده (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه استعلام جامع مراجع حقوقي خارج از بانك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه نرم افزاري رتبه بندي اعتباري مشتريان حقيقي حرفه اي و حقوقي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه نرم افزاري استعلام ضمانت نامه گمركي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه استعلام ليست تحريم هاي شوراي امنيت، نظام وظيفه و يكپارچه سازي استعلام ها (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه نرم افزاري سمات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مبادلات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه خودكارسازي فرآيند تهيه و ارسال بسته هاي مؤديان مالياتي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
توسعه سامانه مجريان گسترش بانكداري الكترونيكي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مانيتورينگ حساب هاي بانك آينده نزد ساير بانك ها در بستر پيامك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع عمليات شعب بانك آينده (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت ثروت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه نرم افزاري مشتريان پر ريسك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت كد كنترل (مجوز) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مشتريان خاص (نرخ حاشيه) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه گزارشات بيمه رازي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه صورتساب پذيرندگان خاص (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت ارسال پيامك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه باشگاه مشتريان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه وزارت امور اقتصادي و دارايي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه ذينفع واحد، اشخاص مرتبط و تسهيلات و تعهدات كلان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت اطلاعات تسهيلاتي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه 28/x (سمات) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه شركت رتبه بندي ايران (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه بخش بندي مشتريان بانك صنعت و معدن (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه ذينفع واحد، تسهيلات تعهدات كلان و اشخاص مرتبط (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
توسعه فني سامانه سجام (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ارتقاي معماري سامانه سجام (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع اطلاع رساني مشتريان (سجام) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه سجام سهام عدالت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت چك برگشتي و رفع سوء اثر (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه سندرميك بهداشت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
چك هاي عهده ستاد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
توسعه هاي انجام شده بانك ملت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
4 اروم ارتباط گستر كاوش غرب 60/281836 1402/11/24 044-32750735 www.etraab.com
آدرس: آذربايجان غربي _ بخش نازلو، دهستان نازلو،آبادي دانشكده دامپزشكي، روبروي خيابان پرديس، پارك علم و فناوري استان ، طبقه اول واحد 103و104
نرم افزار:
نرم افزار مديريت يكپارچه سيستم (Rokh ERP) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مديريت مركز ارتباطي (Rokh CC) (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
5 اطلاع رساني و فناوري اطلاعات ققنوس 60/157271 1401/06/28 031-33931133 www.phx.ir
آدرس: اصفهان _ بزرگراه صفه - بلوار تله كابين صفه - ساختمان شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
نرم افزار:
سامانه پيمان (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه ساپ (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
6 اك تك تكنولوژي كيش 60/116848 1402/05/05 031-32689090 www.acctechco.com
آدرس: اصفهان _ خ مشتاق دوم، خيابان حمزه اصفهاني، كوچه شماره يك، ساختمان شهيد محمد گلشيرازي، واحد 401
نرم افزار:
سيستم هاي يكپارچه اك تك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه هميار (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
ماژول هاي ERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
7 الكترو ميزان انديشه 60/113958 1401/05/04 031-36619104 http://noavaravgroup.com
آدرس: اصفهان _ خ شيخ صدوق- خ شيخ مفيد- ك سعدي شمالي- پ 41
نرم افزار:
سيستم جامع حسابداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم انبار وحسابداري انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزاراموال ودارايي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حسابداري صنعتي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار بودجه واعتبارات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
كلينيك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
فروش مويرگي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خريد وفروش آهن (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
دبيرخانه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حقوق دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
كارگزيني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
كارتابل (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
تداركات وخريد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
تعمير ونگهداري خودرو (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سهام واوراق بها دار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مديريت پروژه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
انبار وفروش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
تايم شيت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
توزين وبسته بندي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اس ام اس (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
گزارشات فصلي169 (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
8 اميدان منظومه گسترش اطلاعات 60/100288 1402/04/12 021-88248546 www.omge.ir
آدرس: تهران _ خيابان ستارخان، خيابان حاجي پورامير(پاك شمالي)، كوچه(بن بست) سرسبز، پلاك6 طبقه دوم.
نرم افزار:
سامانه بهشت زهرا و ورود وخروج خودرويي (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه مديريت ورود وخروج خودرويي (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
سامانه كنترل تردد هوشمند پاركينگ (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
سامانه فرماندهي و كنترل سلاح (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
سامانه كنترل و نظارت برناوگان حمل و نقل (AVLS) (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
فاز اول پروژه طراحي پياده سازي و توسعه سامانه هوشمند نرم افزاري ناوگان داخلي شهرداري تهران (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
طراحي،توليئ و پياده سازي و آموزش اپليكيشن موبايل و مب امداد خودرو بزرگراهي (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
فاز اول پروژه طراحي و توليد و راه اندازي سامانه مديريت اماكن شهرداري تهران در منطقه 12 (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
توسعه سامانه ورود وخروج اماكن شهرداري تهران در سازمان ميادين (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
خدمات توسعه پروژه نرم افزار جمع اوري اطلاعات تردد (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
نرم افزار يازار روزهمراه (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
خدمات الكترونيك بهشت زهرا(س) (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
9 امين رايانه آذر 60/286270 1401/11/25 041-33254421 www.aminrayaneh.ir
آدرس: آذربايجان شرقي _ خيابان فارابي روبروي پمپ بنزين برج ارك طبقه 9
نرم افزار:
ERP (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم مديريت مهمانسرا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار جامع برونسپاري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم ايمني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم صندوق و درآمد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
10 انتقال دانش صنعت انرژي برق 60/254405 1401/10/21 021-88816101 www.edsabco.com
آدرس: تهران _ خيابان مفتح جنوبي- بعد از تقاطع سميه- جنب خيابان نيك(بهبهاني)- پلاك 96- واحد 4
نرم افزار:
GEDAT (TDIS (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
GETS (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
سامانه مكان مند ادصاب (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
نرم افزار مديريت اطلاعات ديسپاچسنگ- نماد (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
سامانه پردازش اطلاعات ديناميك شبكه توزيع به كمك GIS-سپاد (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
سامانه اطلاع رساني خاموشي هاي شبكه توزيع برق-سام (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
11 ايده آوران ارتباطات فهام ايرانيان 60/113785 1402/04/28 031-42924000 www.bar1.ir
آدرس: اصفهان _ ابتداي خيابان شريعتي، نبش كوچه شهيد حاج بابايي، پلاك 586، مجتمع نيايش طبقه جهارم واحد 24
نرم افزار:
باروان (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
بارسان (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
12 ايده پردازان آويهنگ 60/41881 1403/02/07 021-88545560 www.avihang.com
آدرس: تهران _ خيابان بهشتي،خيابان كاووسي فر،نبش كوچه نكيسا،پلاك2،واحد1
نرم افزار:
سامانه بيمه گري (اميد) (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه شركاي كاري (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه مديريت درخواست ها (ARTS) (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
مديريت خدمات آويهنگ (Avi Service MS) (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
داشبورد آويبورد (Aviboard) (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
مديريت فرايند هاي كسب و كار (ABS) (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
مديريت يكپارچه دسترسي (IUM) (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
مديريت گزارشات آرمز (ARMS) (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
مديريت بيمه شدگان هيتسا (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
مديريت شركاي كاري هيتسا (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
رسيدگي آنلاين هيستا (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه خسارت متفرقه هيتسا (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
اپ شهروندي هيتسا (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
مديريت مطب پيكو (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
مديريت داروخانه پيكو (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
مديريت درمانگاه - كلينيك پيكو (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
مديريت آزمايشگاه پيكو (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
مديريت پاراكلينيك پيكو (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
اپ شهروندي پيكو (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
13 ايده پردازان نوين ريسمان 60/309999 1402/12/26 021-44365702 www.neorisman@iran.ir
آدرس: تهران _ فلكه دوم شهران خيابان يكم كوچه هوشنگ نصيري كوچه يكم شرقي پلاك 11 مجتمع ليدا واحد 20 غربي
نرم افزار:
اتوماسيون اداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيبا (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
هامون (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
14 ايده سيستم پرداز 60/58880 1402/02/25 021-88345130 jafajafamhis.com
آدرس: تهران _ مفتح جنوبي نبش كوچه نيك پلاك 96 طبقه 3
نرم افزار:
سامانه جامع تعيين خسارت و مديريت صندوق درمان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه موبايل هميار رفاه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
15 ايده گستر پوريا 60/247977 1401/10/14 021-88837510 portal.pid-soft.net
آدرس: تهران _ خيابان سميه، بين موسوي و ايرانشهر ، روبروي بانك انصار، ساختمان 130، طبقه سوم، واحد 11
نرم افزار:
امور نمايندگان و خدمات پس از فروش و گارانتي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
انبار و بازرگاني و برنامه ريزي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
تامين و بازرگاني قطعات و خودرو سون سافت پرو (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
فروش (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ePlaza (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
16 ايران رايانه 60/245608 1401/10/12 021-88766545 www.iranrayaneh.com
آدرس: تهران _ خيابان سهروردي شمالي ، خيابان كوروش ، پلاك 34، طبقه چهار
نرم افزار:
ميروفايلر (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
ويانا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
فايلرپلاس (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
ويانا (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
17 اينترنت اشياء لوتوس 60/219569 1401/09/14 021-28429452 www.luxintech.com
آدرس: تهران _ شريعتي - بالاتر از مطهري - نبش كوچه مينوي - پلاك 731 - طبقه اول
نرم افزار:
نرم افزار هوشمند سازي لوكسين (7210512310 - اجرا و مونتاژ سيستم هاي سخت افزاري خانگي)
دستيار صوتي لوكسين (7210512310 - اجرا و مونتاژ سيستم هاي سخت افزاري خانگي)
18 ايور داريا 60/230440 1401/09/25 021-88919265 www.eworldaria.com
آدرس: تهران _ خيابان مطهري- خيابان ميرزاي شيرازي- كوچه جلاليان- پلاك 14- واحد 3 و 4
نرم افزار:
پلتفرم نرم افزاري TCMS (7290312301 - نصب يا تنظيم رايانه)
سيستم فروش آنلاين رستوران (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
سامانه راهبري قطار (7290312301 - نصب يا تنظيم رايانه)
چكاو (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
19 بازرگاني صنعتي كارا روش صبا 60/275015 1402/11/16 021-88100149 www.sabakcic.com
آدرس: تهران _ خيابان وزرا ( خالد اسلامبولي) كوچه سوم پلاك 12 ساختمان صبا
نرم افزار:
v.InRowCRC (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
v.SchilScrew (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
20 برسا نوين راي 60/71148 1402/03/08 021-43000090 www.barsasoft.com
آدرس: تهران _ خ شيراز جنوبي - عليخاني شرقي - ك بهار پ 5 ط 2
نرم افزار:
سيستم ساز برسا (BPMS) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه مديريت سرمايه انساني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه اتوماسيون اداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه يكپارچه منابع انساني(جذب) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه يكپارچه امور بانكي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه يكپارچه مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه جامع اطلاعات مديريت نفت و گاز (سورين) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم املاك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت خدمات فناوري اطلاعات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه يا فرآيندهاي توليدي بر پايه سيستم ساز برسا (BPMS) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت فرآيندها (BPMS) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه پنجره واحد خدمات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم ساز برسا (7220412305 - نرم افزار ابزارهاي طراحي)
سامانه يكپارچه منابع انساني (رفاهي) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه مديريت سرمايه انساني(توسعه) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه يكپارچه منابع انساني(خاتمه خدمت) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
21 برگ سيستم پويا 60/89430 1401/04/09 021-88428838 www.bargsys.com
آدرس: تهران _ خيابان مطهري - بعد از تركمنستان - ساختمان سجاد - طبقه چهارم- واحد 7
نرم افزار:
برگ پي (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
برگ پلاس (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
برگ پوز (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
22 برنامه نويسان نوانديش پاسارگاد 60/225144 1402/09/21 031-33458289 www.bnpco.ir
آدرس: اصفهان _ خيابان كاوه خيابان شهيد باهنر كوچه 29 مجتمع اداري سپهر واحدهاي 21 و 22
نرم افزار:
نرم افزار صندوق قرض الحسنه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار تعاوني اعتيار پاسارگاد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار پانل پيامك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
همراه صندوق پاسارگاد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
پرتال اينترنتي پاسارگاد (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه تماس معوقات پاسارگاد (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
سامانه USSD (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه توليد و استعلام شبا صندوق (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه اعتبار سنجي مشتري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه كارت شتاب بانكي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه سود سپرده (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه واريز آني شناسه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
23 به پرداخت ملت 60/269176 1402/11/10 021-273120 www.behpardakhtmellat.com
آدرس: تهران _ خيابان دولت - خيابان ديباجي جنوبي - كوچه مژگان - پلاك 2
نرم افزار:
سوئيچ صادركنندگي بانكي (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سوئيچ پذيرندگي پرداخت الكترونيك (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
پورتال پذيرندگان (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
api كارت محور (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
كهربا (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سوئيچ كارت (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سوئيچ پرداخت الكترونيكي (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
كيف پول الكترونيك (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
24 بهبود سامانه هاي دانش افزار 60/279269 1402/11/20 086-33121543 http://behsad.com
آدرس: مركزي _ بلوار شهيد شيرودي - كوچه خرم - نبش بن بست سوم - ساختمان بهساد - طبقه سوم
نرم افزار:
سامانه جامع مديريت اطلاعات و آمار (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سامانه جامع مديريت توليد، بازرگاني و قيمت تمام شده (7220512319 - نرم افزار توليد محصول)
سامانه تايم شيت و مديريت پروژه آنلاين (بهتايم) (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سامانه جامع برنامه ريزي و مديريت پروژه (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
25 بهپرداز جهان 60/262722 1402/11/03 021-44487097 www.behpardaz.net
آدرس: تهران _ باغ فيض - خيابان شهيد حسن نيك زارع - خيابان شهيد محمد رضا زماني - پلاك 45
نرم افزار:
نرم افزار مديريتي ناجا (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
گذر نامه الكترونيك (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
شبكه ملي آزمايشگاهي (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
26 بهسازان ملت 60/262677 1402/11/03 021-27317000 www.behsazan.com
آدرس: تهران _ ديباجي جنوبي- كوچه مژگان- شماره 4
نرم افزار:
موبايل بانك شركتي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
تسهيلات غير قضاوتي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نسخه جديد همراه بانك ملت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
27 بهين توسعه فرآيند هماهنگ 60/271993 1402/11/12 051-38552048 www.hamahang-co.ir
آدرس: خراسان رضوي _ خيابان خرمشهر - بين خرمشهر 6 و 8 - پ 98
نرم افزار:
سامانه ملي خريد تضميني برق فتوولتاييك (مهرسان) (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه اطلاعات جامع خودروهاي گازسوز كشور (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
درگاه اطلاعات و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت(سامانه بهين ياب) (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه مديريت فرآيند تسهيلات صندوق توسعه ملي (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه اطلاع رساني قيمت كالا و خدمات(www.124.ir) (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه يكپارچه فعالان اقتصادي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه استعلام ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
28 بين المللي انفورماتيك سيستم آوران 60/247978 1401/10/14 031-36627532 www.basaco.net
آدرس: اصفهان _ اصفهان- خيابان شيخ صدوقي شمالي- جنب پل هوايي مير - ساختمان شماره 34- طبقه همكف
نرم افزار:
نرم افزار MES ذوب آهن (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
بهبود و توسعه هوش تجاري ذوب آهن (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
29 بين المللي توسعه ارتباطات نوين آريا 60/309964 1402/12/26 021-84015000 www.tana.ir
آدرس: تهران _ خ دكتر فاطمي ش 165 برج ساعت ط 8 واحد 81
نرم افزار:
كاربوي - سنتر (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سيرموني فودز (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
30 پارس پرداز سرآمد 60/195444 1402/08/17 021-22883000 parspardaz.ir
آدرس: تهران _ پاسداران، ميدان فرخي يزدي، نبش خيابان كشوري شرقي، پلاك 80
نرم افزار:
پرتو (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
موج (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
نرم افزار سيستم جامع خدمات مشتركين (پرتو) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
31 پارس پويش فن آور 60/282365 1402/11/24 021-48056000 www.parspooyesh.net
آدرس: تهران _ غرب به شرق بزرگراه جلال آل احمد- قبل از پل آزمايش- خيابان حاجي پورامير- (پاك شمالي)- ساختمان پزشكان پاك- پلاك 1/1- طبقه سوم- واحد6
نرم افزار:
IBSng (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
Mita (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
PCC (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
CGW (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
Radcloud (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
Wispot (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
ًRebin (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
32 پارس تصميم 60/230516 1401/09/25 021-883125 www.parstasmim.com
آدرس: تهران _ تهران ، خيابان آپادانا ، خيابان نيلوفر (عشقيار) كوچه سيزدهم پلاك ٤١
نرم افزار:
RDM (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
KBS (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
مديريت ارتباط با مشتريان شركت پارس تصميم (PTC-CRM) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار پايش و مديريت مراكز داده اي پارس تصميم (PTC Mgt & Monitoring) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
33 پارلا صنايع 60/230551 1401/09/25 021-44429411 www.parlaco.ir
آدرس: تهران _ بزرگراه همت غرب - جنت آباد شمالي - كوچه دانش - ساختمان آرمان (پلاك 78) - طبقه چهارم
نرم افزار:
ماژول Pars Concrete (7220412305 - نرم افزار ابزارهاي طراحي)
نرم افزار Parla Corrosion (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
34 پايا افزار گستر صدرا 60/85766 1402/03/25 021-88946262 www.pss.ir
آدرس: تهران _ تهران، محله جنت آباد، خيابان جنت آباد، نبش شجاعي غربي، پلاك 98، طبقه 3، واحد 5
نرم افزار:
ERP تحت وب پايدار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اتوماسيون اداري تحت وب پندار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار فروشگاه زنجيره اي پيوند (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون مالي پايا سطح اول (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون مالي پايا سطح دوم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون مالي پايا سطح سوم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون مالي پايا سطح چهارم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون مالي پايا سطح پنجم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون مالي پايا نسخه تعميرگاه خودرو (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون مالي پايا نسخه تعميرگاه لوازم الكترونيكي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون مالي پايا نسخه دهياري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مالي حسابرس ويژه سطح اول (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مالي حسابرس ويژه سطح دوم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حسابرس آنلاين سطح اول (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حسابرس آنلاين سطح دوم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حسابرس آنلاين سطح سوم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حسابرس آنلاين سطح چهارم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پايدار زيرسيستم حسابداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پايدار زيرسيستم خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پايدار زيرسيستم خريد و تداركات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پايدار زيرسيستم فروش و بازرگاني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پايدار زيرسيستم اموال و دارايي هاي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پايدار زيرسيستم حقوق و دستمزد و پرسنلي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پايدار زيرسيستم انبارداري و حسابداري انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پايدار زيرسيستم توليد و بهاي تمام شده (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پايدار زيرسيستم بودجه و اعتبارات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت رستوران تحت وب پذيرا زيرسيستم حسابداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت رستوران تحت وب پذيرا زيرسيستم خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت رستوران تحت وب پذيرا زيرسيستم خريد و تداركات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت رستوران تحت وب پذيرا زيرسيستم زيرسيستم فروش رستوراني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت رستوران تحت وب پذيرا زيرسيستم انبارداري و حسابداري انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت رستوران تحت وب پذيرا زيرسيستم توليد و بهاي تمام شده (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت رستوران تحت وب پذيرا زيرسيستم اموال و دارايي هاي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند زيرسيستم فروش فروشگاهي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند زيرسيستم حسابداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند زيرسيستم اموال و دارايي هاي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند زيرسيستم انبارداري و حسابداري انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند زيرسيستم فروش و بازرگاني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند زيرسيستم پخش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند زيرسيستم خريد و تداركات (7220412303 - نرم افزار نصب و شناسايي دستگاههاي داخلي و جانبي رايانه)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند زيرسيستم خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند زيرسيستم حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند زيرسيستم توليد و بهاي تمام شده (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
شعبه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت پخش تحت وب پينار زيرسيستم حسابداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت پخش تحت وب پينار زيرسيستم خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت پخش تحت وب پينار زيرسيستم خريد و تداركات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت پخش تحت وب پينار زيرسيستم فروش و بازرگاني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت پخش تحت وب پينار زيرسيستم انيارداري و حسابداري انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت پخش تحت وب پينار زيرسيستم اموال و دارايي هاي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت پخش تحت وب پينار زيرسيستم حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت پخش تحت وب پينار زيرسيستم توليد و بهاي تمام شده (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت پخش تحت وب پينار زيرسيستم توزيع و پخش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پوشا زيرسيستم حسابداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پوشا زيرسيستم فروشگاهي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پوشا زيرسيستم خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پوشا زيرسيستم خريد و تداركات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پوشا زيرسيستم فروش و بازرگاني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پوشا زيرسيستم انبارداري و حسابداري انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پوشا زيرسيستم اموال و دارايي هاي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پوشا زيرسيستم حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پوشا زيرسيستم توليد و بهاي تمام شده (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب بتن يار زيرسيستم حسابداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب بتن يار زيرسيستم فروشگاهي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب بتن يار زيرسيستم فروش و بازرگاني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب بتن يار زيرسيستم خريد و تداركات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب بتن يار زيرسيستم اموال و دارايي هاي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب بتن يار زيرسيستم انبارداري و حسابداري انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب بتن يار زيرسيستم خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب بتن يار زيرسيستم حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب بتن يار زيرسيستم توليد و بهاي تمام شده (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت رستوران تحت وب پذيرا زيرسيستم حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت رستوران تحت وب پذيرا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت پخش تحت وب پينار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پوشا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب بتن يار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان تحت وب پل (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
35 پرداخت الكترونيك سداد 60/203688 1402/08/26 021-22598009 sadadpsp.ir
آدرس: تهران _ خ پاسداران، خيابان سوري، پلاك 17
نرم افزار:
نرم افزار پايانه فروشگاهي (7220512343 - نرم افزار تجارت الكترونيك)
درگاه پرداخت سداد (7220512343 - نرم افزار تجارت الكترونيك)
موبايل اپليكشن ايوا (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سوئيچ پذيرندگي قاصدك سداد (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
36 پرداخت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان اروند 60/225111 1402/09/21 06153583223 www.fanaptech.ir
آدرس: منطقه آزاد اروند _ خ اروند يك خ صنعت يك فرعي يك
نرم افزار:
نرم افزار خودپرداز كش لس پولاد (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار پايانه فروش اندرويدي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
Channel Manager (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ديداتور سامانه مديريت و مانيتورينگ پايانه ها (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
سامانه گردشگري اترز (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پل پرداخت (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار كيوسك CNG (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار پين پد شعبه اي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار پرداخت با QR Code (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
37 پردازش داده شريف پژوه 60/305814 1401/12/12 021-40443660 http://www.sdata.ir
آدرس: تهران _ تهران محله كن بزرگراه شهيد همت خيابان پرديس پلاك ۰ مجتمع پرديس بلوك ۱ طبقه اول واحد ۶
نرم افزار:
داشبورد تخصصي sdata (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه قيمت گذاري هوشمند (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
38 پردازش تصوير كمان 60/103281 1401/04/23 021-88702070 www.kaman.ir
آدرس: تهران _ خيابان مطهري، خيابان ميرزاي شيرازي، خيابان نعيمي، پلاك 19، ساختمان كمان
نرم افزار:
سامانه امنيتي شيردال (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
پردازش تصوير يوزتا (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
39 پردازش موازي سامان 60/137781 1402/06/06 021-88929280 www.sppc.co.ir
آدرس: تهران _ ميدان وليعصر - مركز تجارت ايرانيان - طبقه اول - واحد12
نرم افزار:
نسخه جديد سيستم جامع مالي و اداري تدبير (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
40 پردازش موازيداده ها پارس 60/257288 1402/10/27 021-88880037 www.ppdp.ir
آدرس: تهران _ بلوار آفريقا - پايين تر از ظفر - كوچه شهيد بني سي - پلاك 32 - واحد 2
نرم افزار:
نرم افزار حسابداري و فروش بهسا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
41 پرورش داده ها 60/239689 1401/10/06 021-887124 www.dp.co.ir
آدرس: تهران _ خيابان ميرزاي شيرازي شمالي - بالاتر از مطهري - كوچه شهدا - پلاك 25
نرم افزار:
سامانه مديريت شبكه هوشيار (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
سامانه مديريت ارتباط با مشتريان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
شبكه اطلاع رساني هاپكو (7220412346 - نصب نرم افزار، آموزش و پشتيباني كاربران سيستم نرم افزاري)
42 پژوهش افزار فردا 60/311462 1402/12/29 021-41986000 www.pafcoerp.com
آدرس: تهران _ خيابان مطهري بعد از تقاطع سهروردي پلاك 84 واحد 4
نرم افزار:
سيستم مديريت محتوا (7220412305 - نرم افزار ابزارهاي طراحي)
سيستم مديريت آموزشگاه (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
سيستم اتوماسيون اداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مديريت آموزش دانشگاه تحب وب 4M (نرم افزار نماد تحت ويندوز) زير سيستم حق التدريس ، زير سيستم پايان نا (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
آموزش مجازي LMS به همرا زير سيستم وب كنفرانس (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
نرم افزاز اتوماسيون اداري تحت وب به همراه اپليكيشن اندريود و IOS (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
43 پشتيباني و توسعه نرم افزار داده كاوان 60/269722 1401/11/07 021-91007091 https://dadekavanco.com
آدرس: تهران _ سعادت آباد، ميدان كتاب، انتهاي خيابان كوهستان، خيابان ميثاق، بن بست سوم شرقي، پلاك 7، طبقه2، واحد2
نرم افزار:
سامانه مديريت كسب و كار كاوان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه خدمات خودرو (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سيستم مديريت محتوا و وب سايت ساز (7220512342 - نرم افزار توليد صفحات وب)
سامانه پخش سراسري محصول (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
اتوماسيون فروش سراسري خودرو (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع رديابي و عيب‌يابي خودرو (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
44 پگاه آفتاب 60/279638 1401/11/17 021-88522807 www.pegaheaftab.com
آدرس: تهران _ مطهري-خيابان ميرعماد-نبش خيابان نهم-پلاك 20 واحد 6
نرم افزار:
agileBPMS (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
ERP نيروگاهي (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
agileBPMS (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
45 پنداركوشك ايمن 60/109865 1401/04/30 021-88220690 www.pki.co.ir
آدرس: تهران _ خ ولي عصر-خ فاطمي-نرسيده به ميدان جهاد-پ49-ساختمان تجاري اداري 37-ط3-واحد 7
نرم افزار:
كارت هوشمند آيدين (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
ميان افزار زير ساخت كليد عمومي (دستينه) (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
پنهان ساز اطلاعات( true crypt) (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
اپلاينس زيرساخت كليد عمومي (PKA-FA) (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
اپلاينس زيرساخت كليد عمومي (PKA-CA) (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
اپلاينس زيرساخت كليد عمومي (PKA-VA) (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
اپلاينس زيرساخت كليد عمومي (PKA-SA) (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
اپلاينس مديريت و كنترل دسترس پذيري زيرساخت كليد عمومي (PKA-HAC) (7290312301 - نصب يا تنظيم رايانه)
NIdA(National Id Application) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
كارتخوان ايمن (Bio Combo Reader) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
نرم افزار مهر و موم (محافظ) (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
درگاه اينترنتي امضا (Internet Sign Gateway) (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
كارتخوان مجازي همراه (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
46 پويا 60/311496 1402/12/29 021-88734430 www.pooya.ir
آدرس: تهران _ خيابان قنبرزاده بالاتر از آپادانا كوچه ششم پ36
نرم افزار:
سامانه جامع حسابهاي بانكي (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه جامع ارزي پويا (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه جامع پرداخت با كارت پويا (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه صدور اني كارت پويا (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه جامع كارت ارزي پويا (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع مالي پويا (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سويچ بين بانكي ارزي (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه تندر (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه كشف و مديريت تقلب پويا (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه هوشمند صدور كارت پويا (كارتينو) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
47 پيام افزار پيك آسا 60/319183 1401/12/25 021-64063214 www.peykasa.com
آدرس: تهران _ خيابان ازادي- محله تيموري- بلوار اكبري- كوچه اتكا- پلاك 7
نرم افزار:
سامانه متمركز مديريت و پايش موجودي سيلوهاي گندم (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم Home Router (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه ارائه خدمات ارزش افزوده(asanak) (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
آفرينك (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
packpay (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
48 پيشگامان پرتو آبي پارسه 60/94953 1402/04/06 021-88195280 http://brgroup.ir
آدرس: تهران _ تهران-ميدان ونك- خيابان ملاصدرا-خيابان پرديس-پلاك27
نرم افزار:
DWBI-Big Data (7240312301 - توسعه پايگاه ذخيره داده هاي اطلاعاتي)
Dynamic Discount Service (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
Enterprise Service Bus (7220412346 - نصب نرم افزار، آموزش و پشتيباني كاربران سيستم نرم افزاري)
Fraud Management & Revenue Assurance (7220412346 - نصب نرم افزار، آموزش و پشتيباني كاربران سيستم نرم افزاري)
CBS / CRM (7220412346 - نصب نرم افزار، آموزش و پشتيباني كاربران سيستم نرم افزاري)
License Management Tools (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
Care and MS of Big Data DWBI (7240312301 - توسعه پايگاه ذخيره داده هاي اطلاعاتي)
Expansion of Big Data DWBI (7240312301 - توسعه پايگاه ذخيره داده هاي اطلاعاتي)
49 جوان انديشان پوياي قومس 60/296605 1401/12/04 023-33441300 www.japco.net
آدرس: سمنان _ شهرك گلستان - ميدان بوستان - ساختمان جاپكو
نرم افزار:
نرم افزار آرشيو الكترونيك اسناد (7230412312 - تصوير برداري از اسناد)
نرم افزار مديريت امور داوطلبان ثبت نام انتخابات رياست جمهوري (7240312302 - ذخيره اطلاعات در فرمت مناسب)
نرم افزار كنترل سنسور تصويري اسكنر به همراه دستگاه اسكنر (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
سامانه فروشگاهي آثار فرهنگي و هنري استان سمنان (7220512343 - نرم افزار تجارت الكترونيك)
بهينه ساز حجم اتوماسيون (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
ويونا اديتور (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
50 چارگون 60/301567 1402/12/18 021-84203101 www.chargoon.com
آدرس: تهران _ تهران خيابان ملاصدرا خيابان شيراز شمالي خيابان حكيم اعظم پلاك 21 طبقه همكف
نرم افزار:
پرسنلي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
تشكيلات سازماني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حضور و غياب (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
ارزيابي عملكرد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نظرسنجي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
بيمه مكمل (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
وام (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
بازنشستگي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
جذب و استخدام (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مديريت فرآيندهاي كسب و كار BPMS (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
انبار و حسابداري انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خريد و تداركات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اموال و دارايي‌هاي ثابت شركتي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اموال و دارايي هاي ثابت دولتي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
ديدگاه همراه - انباردار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
ديدگاه همراه -جمعدار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حسابداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
بودجه و اعتبارات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
قراردادها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خزانه‌داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
بودجه و اعتبارات - درآمد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
بودجه و اعتبارات - عاملين (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سرويس تبادل اطلاعات برون سازماني (Link / ECE) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سرويس ارسال و دريافت ايميل (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سرويس ارسال و دريافت فكس (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
پيشخوان ارباب رجوع (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سرويس تبادل اطلاعات درون سازماني Sync (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مكاتبات همراه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
جلسات همراه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مكاتبات 5 (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
جلسات 5 (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اسناد 5 (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
كارها 5 (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
پيشنهادات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مهمانسرا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
آموزش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مديريت مزايا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
املاك و مستغلات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
51 چاووش رايانه سپاهان 60/150788 1401/06/21 031-32200200 www.chavoosh.com
آدرس: اصفهان _ خيابان فردوسي كوچه خواجه نصير طوسي ، بر خيابان ، مجتمع اداري آزاد، طبقه چهار واحد 403
نرم افزار:
بلوط چاووش (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
راشا (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
مديريت محتوي چاووش (7220512342 - نرم افزار توليد صفحات وب)
پژواك (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
52 چشم انداز توسعه فناوري اطلاعات رجاء 60/157292 1401/06/28 021-88918136 https://it.raja.ac.ir
آدرس: تهران _ بلوار كريمخان، عضدي جنوبي، پلاك 41 ط 2
نرم افزار:
برنامه جامع مديريت زيست محيطي (صنعت سبز) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه مديريت دسترسي هاي ويژه PAM (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
سامانه جلوگيري از نشت اطلاعات (7220412309 - نرم افزارهاي ضد ويروس)
سامانه مديريت آسيب پذيري ها و ارزيابي امنيتي (7220412309 - نرم افزارهاي ضد ويروس)
سامانه مديريت و مميزي ريسك (7220412305 - نرم افزار ابزارهاي طراحي)
سامانه امن سازي زيرساخت (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
سامانه تشخيص نفوذ صنعتي (7220412303 - نرم افزار نصب و شناسايي دستگاههاي داخلي و جانبي رايانه)
53 حساب رايان پارس 60/160669 1401/06/31 021-88506480 www.hesabrayan.com
آدرس: تهران _ خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، كوچه هفتم، پلاك 21
نرم افزار:
حسابداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خريد و تداركات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
بودجه و اعتبارات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
توليد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اموال و دارائيهاي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حسابداري تجميعي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
گزارش ساز صورت هاي مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مديريت قراردادها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
گزارش ساز (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
فروش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مديريت سيستم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم تحت وب حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم تحت وب املاك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خريد و تداركات تحت وب (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم تحت وب بودجه و اعتبارات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم تحت وب اموال (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم تحت وب انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم تحت وب كنترل قرارداد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم تحت وب حسابداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
54 خبره پرداز پارس 60/175350 1401/07/15 021-88546195 www.kpp.ir
آدرس: تهران _ خيابان خرمشهر خيابان عربعلي خيابان هفتم شماره 26 طبقه 5
نرم افزار:
سامانه گردش مكاتبات اداري دبير خبره (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
باشگاه مشتريان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه نرم افزاري مديريت حسابهاي بانكي (محب) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
صندوق قرض الحسنه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه سهيم (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
55 خدمات انفورماتيك 60/319174 1401/12/25 0912-6262216 www.isc.co.ir
آدرس: تهران _ تهران -بلوار ميرداماد- ميدان مادر-خيابان شاه نظري - خيابان مددكاران -پلاك 6
نرم افزار:
سوييچ كارت يوز (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سوييچ بانك ايران (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
تسهيلات (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
همراه بانك (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
تلفن بانك (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
بانكداري اينترنتي سبا و بانكداري شركتي (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
دفتر كل GL (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
تجارت بين الملل (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه مانيتورينگ امور بازرسي و حسابرسي داخلي (سماب) (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه ارسال پيامك تراكنش آني(ساپتا) (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم همبانك (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
اعتبارات اسنادي ريالي تحت وب (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سامانه هما(همراه امن) (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سامانه ايمن - پايا (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه ريما (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
56 خدمات انفورماتيك نوين كيش 60/44066 1402/02/06 021-427120 www.modernisc.com
آدرس: تهران _ بلوار ميرداماد - ميدان مادر خيابان سنجابي (بهروز سابق) كوچه سوم نبش كوچه مرتاضي پلاك 2
نرم افزار:
افزودن زيرسامانه هاي جديد به سامانه بانكداري نسيم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه گام (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خريد مجوز سيستم متمركز بانكداري ABIS (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
توليد و استقرار سيستم بستر هدايت داده هاي الكترونيكي ارگانهاي دولتي (بهداد)(نرم افزار كيوسك-ATM-POS- (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
توليد و استقرار سامانه هوش تجاري(BI) (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
خريد مجوز سيستم متمركز بانكداري ABIS(سامانه مانيتورينگ رسد) (7220412303 - نرم افزار نصب و شناسايي دستگاههاي داخلي و جانبي رايانه)
ارائه خدمات آموزشي بصورت الكترونيكي در بستر اينترنت(سامانه آموزش مجازي LMS) (7220412346 - نصب نرم افزار، آموزش و پشتيباني كاربران سيستم نرم افزاري)
سامانه اتوماسيون اداري و مديريت وظايف كت بوك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
توليد و استقرار سيستم بستر هدايت داده هاي الكترونيكي ارگانهاي دولتي (بهداد) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه صدور حواله الكترونيك (يانكلت) (7210512315 - اجرا و مونتاژ سيستم هاي سخت افزاري سيستم اتوماسيون اداري)
توليد و استقرار سيستم بستر هدايت داده هاي الكترونيكي ارگانهاي دولتي (بهداد)سوييچ بانكي / كنترلر pos- (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خريد مجوز سيستم متمركز بانكداري ABIS(اينترنت بانك) (7230412306 - طراحي وبسايت)
خريد مجوز سيستم متمركز بانكداري ABIS(درگاه پرداخت الكترونيك (ipg)) (7230412306 - طراحي وبسايت)
سامانه ايستگاه كاري چكاوك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خريد مجوز سيستم متمركز بانكداري ABIS (تلفن بانك) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خريد مجوز سيستم متمركز بانكداري ABIS(موبايل بانك) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
توليد و استقرار سيستم بستر هدايت داده هاي الكترونيكي ارگانهاي دولتي (بهداد)(اينترنت بانك شركتي) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
پنل درخواست صدور دسته چك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
توليد و استقرار سامانه مركزي خزانه داري اوراق (CSD)سامانه يكپارچه مديريت اوراق بهادار (سيما) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه متمركز قبوض (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خريد، توليد و استقرار سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك (صياد) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
پورتال بهداد (7230412306 - طراحي وبسايت)
سامانه تيكتينگ (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
پيچك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
ايستگاه كاري ساتنا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
ايستگاه كاري پايا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
شبكه فراگير قرض الحسنه (شفق) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه مانيتورينگ (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه هدايت رمز يكبار مصرف (هريم) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه ارسال الكترونيكي اطلاعات بانكي ذي حسابان دستگاه هاي اجرائي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
57 خدمات طرح پردازان آذرخش 60/96394 1401/04/16 021-66911123 www.tpazarakhsh.ir
آدرس: تهران _ ميدان توحيد خيابان ستارخان بن بست آزادي پلاك 19
نرم افزار:
سيستم بايگاني الكترونيكي (7230412312 - تصوير برداري از اسناد)
سيستم نظام پيشنهادات (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم هاي گروه جذب ، استخدام و توزيع نيروي انساني (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
ريز سيستمهاي گروه تحول اداري (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم هاي گروه كارگزيني (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه ارزيابي و عملكرد كاركنان (طرح شهيد رجايي) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه آموزش كاركنان (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستهاي گروه حضور و غياب و اتوماسيون تردد (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه مديريت خدمات رفاهي (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه پشتيباني و عمومي (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه مديريت و تجهيزات ، تعميرات و نگهداري (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه تداركات ، كارپردازي و انبار(لجستيك (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي اتوماسيون اداري (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه ادارت خاص (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه مالي (حسابداري) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه پرداخت ها (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه حقوقي (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه سلامت ، ايمني و محيط زيست (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه دانش سازماني (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه روابط عمومي و ميز خدمت (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي ابزارهاي كاربردي (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
خدمات مربوط به فن آوري اطلاعات و ارتباطات (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
58 خدمات فني مهندسي و مشاوره فناوران دورانديش اشراق 60/71138 1402/03/08 021-66081898 fdeshragh.com
آدرس: تهران _ خيابان آزادي خيابان شهيد محمد خاني پلاك 149 طبقه اول واحد 22
نرم افزار:
برنامه ريزي استراتژيك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم بودجه ريزي (7240312301 - توسعه پايگاه ذخيره داده هاي اطلاعاتي)
سيستم راهبرد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم كنترل و ارزيابي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
59 داده پردازان ارتباط گستر ويونا 60/148891 1402/06/20 021-22273198 www.viuna-ict.com
آدرس: تهران _ تهران، بلوار ميرداماد، خيابان شمس تبريزي شمالي، پلاك 14 واحد 13
نرم افزار:
سامانه ي مديريت داده در شهر هوشمند (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه مديريت استراتژيك و ارزيابي عملكرد (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
راهكار هوش تجاري بورس (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
مديريت داده هاي اصلي Master data management (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
60 داده پردازان دوران 305593 1402/12/23 021-43588323 www.douran.com
آدرس: تهران _ شهيد بهشتي ، خيابان شهيد عبدالمجيد صابونچي ، خيابان شهيد فرشاد ايازي ( نهم )، پلاك 62 ، طبقه ششم
نرم افزار:
ARIO (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
راهكار جامع سازماني . اينفو يار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
61 داده پردازان كوشاي پاسارگاد 60/287865 1401/11/26 021-88749130 www.Reportfa.com
آدرس: تهران _ خيابان بهشتي، خيابان قائم مقام فراهاني، خيابان دهم، پلاك 24، واحد 29، طبقه ششم
نرم افزار:
سامانه ساز جريان (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
داشبورد اطلاعاتي راميكس (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
راميكس (7240312301 - توسعه پايگاه اطلاعاتي)
62 داده پردازي ايران ‍‍ 60/249413 1402/10/19 021-88903251 dpi.ir
آدرس: تهران _ خيابان نجات الهي نبش خيابان لباف پلاك 164
نرم افزار:
نرم افزار سيستم يكپارچه مشتركين برق(نسيم داده پردازي) (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه متمركز بانكي (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
همراه برق نسيم (7220412346 - نصب نرم افزار، آموزش و پشتيباني كاربران سيستم نرم افزاري)
يكتا( بانك صادرات) (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
stress test (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم حساب همراه بانك رفاه (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم جاري فراگير (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
نرم افزار پايا (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
مديريت شعب نسيم (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم ساتنا(پيام) (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
نرم افزار سيستم نسيم و سيمين و cm&cfs (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم سيمين (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم نسيم (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه برداشت مستقيم (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
انتقال فراگير به نسيم (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
مديريت فارم هاي استخراج رمز ارز (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
63 داده پردازي خوارزمي 60/107075 1402/04/20 021-89308212 http://www.dpkharazmi.com
آدرس: تهران _ هفت تير-خيابان قائم مقام فراهاني ، كوچه سهيلي ، پلاك6 -پلاك 2 جديد
نرم افزار:
اعلام خرابي كالا (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
الزامات بهره برداري امن از دستگاههاي خودپرداز (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه تبادل الكترونيكي احكام قضايي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
شناسنامه شعب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پيگيري وصول مطالبات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جستجوي بخشنامه ها و اطلاعيه ها (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت شناسايي دسترسي و امنيت كاربران (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
دريافت مستمري خانوارهاي بهزيستي و كميته امداد امام خميني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار حذف سيستمي محدوديت استفاده از تاريخ موثر (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه ثبت و پيگيري مغايرت هاي شتابي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه صياد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
وب سايت حسابگري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت كدهاي استاندارد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
تجميع سرورهاي استاني در قالب مجازي سازي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
تسويه وجوه و كارمزد قبوض همگاني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
حدود اختيارات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه راهبري بانكداري اينترنتي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ثبت و پيگيري متقاضيان درگاه پرداخت اينترنتي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
بورس اوراق بهادار (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
منابع انساني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
حفظ يكپارچگي بين كليه نرم افزارهاي ستادي بانك و سيستم هاي جامع و توليد سيستمن هاي جديد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ستادي 99 (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت اطلاعات ارزي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
تعمير و نگهداري دستگاههاي خود پرداز (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
درگاه پرداخت اينترنتي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
64 داده كاوان پيشرو ايده ورانگر 60/176395 1401/07/18 021-87135000 WWW.VARANEGAR.COM
آدرس: تهران _ همت شرقي-خيابان شيراز جنوبي-خيابان آقا عليخاني شرقي-پلاك2-
نرم افزار:
ورانگر (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
رستاك (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار فروشگاهي پل (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
هوش تجاري (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
تبلت (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
65 داده كاوي يارگان 60/270482 1401/11/07 021-88957150 www.yargan.co
آدرس: تهران _ دانشگاه تهران - خيابان قدس - خيابان فرهنگي - پلاك 6 - طبقه سوم
نرم افزار:
اپليكيشن مالاريا (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه سازماني سيترا پلاس (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه سازماني داما (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
فروشگاه اينترنتي يارسو (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پرداخت ياري يارپي (7220412346 - نصب نرم افزار، آموزش و پشتيباني كاربران سيستم نرم افزاري)
66 دانش بنيان پرسين ويژه امين 60/304659 1402/12/22 021-24874000 www.persian.vision
آدرس: تهران _ تهران- پاسداران- خيابان كلاهدوز- خيابان افخمي زاده پلاك 6- طبقه يك واحد يك
نرم افزار:
persian vision ERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار جامع پخش مويرگي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
crm (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
gis (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار جامع اطلاعاتي (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
موزعين (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
سفارش گير آنلاين سرد و گرم (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
انبار (7220512320 - نرم افزار انبار كالا)
سرپرستي فروش بر روي تبلت (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
داشبورد مديريتي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
راهكارهاي هوش تجاري BI (7220512324 - نرم افزار هوش مصنوعي)
خريد و فروش (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
بازار پردازي (7220512347 - نرم افزار مديريت اسناد)
نرم افزار فروشگاهي تحت وب (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
vision ERP lite (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
vista (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
ويستا پلاس Vista Plus (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
67 دانش پارسيان 60/319190 1401/12/25 021-43992000 www.dapa.ir
آدرس: تهران _ بلوار آفريقا خيابان بابك بهرامي پلاك 10
نرم افزار:
سامانه يكپارچه بهداشت (سيب) (7220512332 - نرم افزار پزشكي و فناوري زيستي، دارويي و بيمارستاني)
نرم افزار جامع آزمون دانش پارسيان (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
نرم فزار عملي مهارت هاي هفتگانه دانش پارسيان (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار تاليف و تدوين كتاب و محتوا دانش پارسيان (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار مكاتبات و ارتباطات سازماني دانش پارسيان (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار ماه سلامت (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار مديريت هوشمند مدارس دانش پارسيان (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار بانك سوال دانش پارسيان (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار ماه كار ERP (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
بايا (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
68 دايا تدبير يسر 60/179837 1401/07/21 011-32206114 www.dayatadbir.com
آدرس: مازندران _ خيابان شيخ طبرسي - سرداران18 - نبش بوستان3 - پلاك1
نرم افزار:
كيف پول (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه مديريت و كنترل پروژه (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سوئيچ پرداخت (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
ليمو ترش (درخواست غذا) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
69 درسا رسانه هوشمند 60/309977 1402/12/26 021-88025031 www.dorsagroup.com
آدرس: تهران _ محله اميرآباد - خيابان بيست و چهارم - خيابان دبستان - پلاك 20 - طبقه اول
نرم افزار:
سيستم اطلاعات مديريت پروژه درسا ويژه پروژه هاي EPC (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم اطلاعات مديريت پروژه درسا ويژه سازندگان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم اطلاعات مديريت پروژه درسا ويژه كارفرمايان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
70 دلفارد تجارت 60/310018 1402/12/26 021-88743921 www.delfard.com
آدرس: تهران _ خيابان مطهري- خيابان ميرعماد- كوچه نهم- پلاك 6- زنگ 2
نرم افزار:
سيستم جامع مديريت پايانه بار (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
سيستم نوبت مجازي (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
سيستم جامع مديريت پايانه بار CTMS (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
سيستم شركتهاي حمل و نقل خارج از پايانه ctmsws (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
سيستم اعتباري پاركينگ (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
سيستم پاركينگ متغير 72H (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
سيستم پاركينگ عمومي ppms (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
dll ارتباطي CTMS و بارنامه ctbldll (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
سرويس ابطال نوبت/ بارنامه tblws (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
سيستم نوبت مجازي vts (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
سيستم اطلاع رساني پيامكي dsis (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
داشبورد سيستم مديريت پايانه بار dctms (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
سيستم تشخيص اثر انگشت afpr (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
سيستم صدور بارنامه هوشمند hbls (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
وي پي (wepay) (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
بازارگاه حمل و نقل capp (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
سيستم حمل و نقل بسته هاي كوچك SPTS (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
دستگاه تاخوگراف ديجيتال SDL (7210512313 - اجرا و مونتاژ سيستم هاي سخت افزاري مهندسي CAE)
71 دنيا پرداز ژرف 60/309970 1402/12/26 021-66477238 www.donyapardaz.com
آدرس: تهران _ م فلسطين خ فلسطين پايين تر از ميدان خ فلسطين كوچه شهيد عسكري پ 5 واحد 4
نرم افزار:
سيستم فروش شركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم خدمه و بازديد بهداشتي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
72 راسپينا فراگستر 60/192795 1401/08/09 034-34242105 www.raspina.co.ir
آدرس: كرمان _ بلوار مدرس شمالي ، مجتمع آفتاب ، برج سحر ، واحد شماره 1
نرم افزار:
مديريت اطلاعات بيمارستاني (7220512332 - نرم افزار پزشكي و فناوري زيستي، دارويي و بيمارستاني)
مديريت اسناد پزشكي (نسخ داروئي) (7220512332 - نرم افزار پزشكي و فناوري زيستي، دارويي و بيمارستاني)
73 راه گزين رايانه 60/161186 1402/07/04 021-44456068 www.rahgozin.com
آدرس: تهران _ جنت آباد بلوار بعثت پلاك 15
نرم افزار:
PNS (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
CBS - بانكداري متمركز چيتا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
كنترل مانيتورينگ رانش شناور نظامي (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
Money (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه مديريت نبرد (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
كانال يكپارچه سرويس هاي مالي بانكي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه ناوبري اينرسي شناور زير سطحي (7210512306 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري مهندسي CAE)
Cheatah Core (7210512306 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري مهندسي CAE)
شاخص (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
KYC (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
Smart Vista (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
Wallet (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
74 راهبر نيروي خراسان 60/137811 1402/06/06 051-37610919 www.ranirco.com
آدرس: خراسان رضوي _ بلوار سازمان آب- خيابان هجرت- بين هجرت 4 و 6- پلاك 54
نرم افزار:
ناب پلاس (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
دانشنامه خدمات مشتركين صنعت برق (7220512347 - نرم افزار مديريت اسناد)
75 راهكار نوين سياق 60/152179 1402/06/23 021-61952000 www.seyagh.com
آدرس: تهران _ وزرا خيابان خالد اسلامبولي خيابان چهاردهم خيابان هشتم پلاك 34
نرم افزار:
سيستم ساز سياق (7240312301 - توسعه پايگاه ذخيره داده هاي اطلاعاتي)
نرم افزار حسابداري سياق (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حسابداري تحت وب قياس (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
قياس فروشگاهي تحت وب (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
خزانه داري و دريافت و پرداخت قياس (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
فاكتور فروشگاهي اندرويد قياس (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
كاربر تحت شبكه قياس پلاس (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
حقوق و دستمزد قياس پلاس (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
توليد و محاسبه قيمت تمام شده قياس پلاس (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سيستم انبارداري سياق (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سيستم دارايي ثابت (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سيستم حسابداري تحت وب سياق (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سيستم تشكيلات سازماني سياق (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سيستم پرسنلي سياق (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سيستم چك و بانك خزانه (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سيستم حقوق دستمزد (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سيستم فروش و بازرگاني (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سيستم تنخواه داري (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سيستم حسابداري تعهدي سياق (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
راهبري نسخه ابري قياس (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
انبار داري قياس پلاس (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
قياس شاپ موبايل انلاين (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
مدير گردش فرآيند سياق work folow (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
76 راهكارهاي نرم افزاري پارسان 60/245635 1401/10/12 021-88107293 www.parsan.net
آدرس: تهران _ خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي - تقاطع فتحي شقاقي - پلاك78 - طبقه3
نرم افزار:
سيستم هاي يكپارچه مالي و اداري پارسان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
راهكار يكپارچه سازماني پارسانERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
حسابداري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
دريافت و پرداخت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
اموال و دارايي ثابت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
بودجه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت انبار (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
بازرگاني داخلي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
بازرگاني خارجي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پرسنلي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
كارگزيني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
حقوق و دستمزد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت تردد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
تسهيلات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
تجهيز منابع (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
اتوماسيون اداري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
خريد و تداركات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت قراردادها (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
هوش تجاري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
حسابداري بهاي تمام شده (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
امور حقوقي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت مزايده‌ها و مناقصه ها (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
امور رفاهي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
امور سهامداران (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
امور مجامع (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سنجش كيفيت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
بهره وري عملكرد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت ارتباط با مشتري CRM (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت فرآيندهاي كسب و كار BPMS (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
77 رايا نويد سامانه 60/176401 1401/07/18 021-88423227 https://rns.ir
آدرس: تهران _ خيابان مطهري بعد از سهروردي پلاك 53 طبقه سوم واحد 2
نرم افزار:
يوبي پروسس (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
فرم‌ساز تحت وب (7220412305 - نرم افزار ابزارهاي طراحي)
78 رايان پژوه سلامت 60/154278 1402/06/27 021-44644339 www.rps.co.ir
آدرس: تهران _ شهرك اكباتان ، چهارراه مخابرات، خيابان فيات،كوچه ي يكم،پلاك 1
نرم افزار:
سامانه ي مديريت يادگيري نويد (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
آموزش رايانه اي ملي انبوه و نوين (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
تمديد/صدرو پروانه طبابت/دفتركار (7220512332 - نرم افزار پزشكي و فناوري زيستي، دارويي و بيمارستاني)
شعاع (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
رايابان (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
سامانه آموزش مداوم اينترنتي (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
سامانه مجازي ثبت نام (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
سيما جام (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
بيمارنگار (7220512332 - نرم افزار پزشكي و فناوري زيستي، دارويي و بيمارستاني)
آكادمي (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
79 رايان نظم 60/258955 1401/10/26 021-88718586 http://www.rayannazm.com
آدرس: تهران _ خيابان شهيد احمد قصير -خيابان سوم پلاك 19 طبقه 7 واحد19
نرم افزار:
سيستم حسابداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مديريت فرايندهاي كسب و كار رايان نظم(RN BPMS (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم انبار و انبارداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم اموال و دارايي هاي ثابت و نظام نوين اموال دولتي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
بودجه و اعتبارات دولتي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سفارش فروش كالا و خدمات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم خريد و تداركات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم پرسنلي ،كارگزيني و صدور حكم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم بهاي تمام شده برمبناي ABC (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سپرده تضمينات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مديريت قراردادها و پيمانها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم خط توليد نرم افزار(spl) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم مديريت آناليز فرايند (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم گزارش ساز تحت وب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم مديريت داراييهاي سخت افزاري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان(CRM) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم مديريت كنترل و مديريت پروژه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم منابع انساني تحت وب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم پرسنلي و صدور احكام تحت وب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم ارزشيابي كاركنان نتحت وب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم طبقه بندي مشاغل تحت وب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم آموزش كاركنان تحت وب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم تشكيلات سازماني تحت وب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم حضور و غياب تحت وب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم رفاه و تسهيلات تحت وب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم جذب و استخدام تحت وب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حسابداري تعهدي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم حسابداري جاري دولتي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم حسابداري تملك و دارايي سرمايه اي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم حسابداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم حسابداري و كنترل بودجه پروژه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم بودجه بر مبناي عملكرد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم درآمد گمرك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم تجميع اطلاعات و انتقال اطلاعات شعبه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم وصول مطالبات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم اتوماسيون تحت وب (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم دبيرخانه مكانيزه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم جلسات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم اتوماسيون اداري سيگما+(سيستم يكپارچه گردش مكاتبات و اسناد) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
80 رهياب فن آوا 60/203676 1402/08/26 021-40443615 www.rahyabtelecom.com
آدرس: تهران _ تهران، شهرزيبا، خيابان احمد كاشاني، كندرو بزرگراه همت، خيابان پرديس ، مجتمع پرديس 1، طبقه دوم، واحد 17
نرم افزار:
Aroosha-OSS (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مونيتورينگ و تيكتينگ Aroosha-ITSM (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
81 رويان افزار پارس 60/219563 1401/09/14 0912-1050306 www.rooyansystem.net
آدرس: تهران _ خيابان آفريقا بالاتر از ميرداماد خيابان فرزان غربي پلاك 47 طبقه سوم واحد 33
نرم افزار:
سيستم رز حساب (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه حافظ (7220312313 - نرم افزار توزيع كالا)
نرم افزار حسابداري نسخه شبكه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار دريافت و پرداخت تحت شبكه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار انبارداري تعدادي و ريالي نسخه شبكه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار فروش بازرگاني نسخه شبكه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار فروش مصالح نسخه شبكه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار دارايي هاي ثابت نسخه شبكه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزارخدمات پس از فروش نسخه شبكه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار منابع انساني و كارگزيني نسخه شبكه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حقوق و دستمزد نسخه شبكه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار تداركات داخلي نسخه شبكه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار تداركات خارجي نسخه شبكه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزاراتوماسيون اداري نسخه شبكه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار نگهداري، تعميرات و كاليبراسيون نسخه شبكه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار برنامه ريزي و كنترل توليد نسخه شبكه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار بهاي تمام شده (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزاربرنامه ريزي كنترل شير نسخه شبكه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار بودجه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار فروش مويرگي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
82 سازه اطلاعات سامان 60/269702 1401/11/07 021-91071055 www.sis-eg.com
آدرس: تهران _ خيابان شهر زيبا-خيابان احمدكاشاني- باندكندروهمت شرق-خيابان پرديس-ساختمان پرديس 1، طبقه 4، واحد 53
نرم افزار:
نرم افزار پورتال سامان بر بستر سامان سوئيت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پورتال سامان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار پورتال سامان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
83 سافت سيستم كيش 60/74198 1402/03/10 076-44420110 www.teamyar.com
آدرس: منطقه آزاد كيش _ برج مالي آنا طبقه 4 واحد 47
نرم افزار:
تيم يار استاندارد اختصاصي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
تيم يار ادونس اختصاصي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
تيمچه store ابري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
تيمچه تله ورك ( telework ) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
84 سامان انديشان پيشرو 60/179281 1402/07/27 021-24551751 www.saptech.ir
آدرس: تهران _ پونك شمالي - خ بهار شرقي - بلوار عدل - ساختمان نگين عدالت - وروردي شمالي 4 - طبقه نهم - واحد 492
نرم افزار:
حسابورز (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سنهاب بيمه مركزي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
85 سامانه ساز دلفين آپادانا 60/124781 1401/05/18 031-37864757 www.mydolphin.ir
آدرس: اصفهان _ رباط - خيابان رباط- ميدان جمهوري- پلاك 31- طبقه سوم- واحد جنوبي- كد پستي: 8139613493
نرم افزار:
مديريت ناوگان (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
ديسپاچينگ (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه تاكسي هوشمند دلفين (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
86 سامانه هاي سبز هوشمند 60/152139 1402/06/23 021-44423124 www.igsit.com
آدرس: تهران _ سردار جنگل بالاتر از تقاطع گلستان خيابان گلزار يكم شرقي پلاك48طبقه دوم
نرم افزار:
سيستم ثبتارش (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم پيمايش حمل و نقل ناوگان درون شهري (7220412346 - نصب نرم افزار، آموزش و پشتيباني كاربران سيستم نرم افزاري)
سامانه بارنامه برخط (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پرسنلي ويندوز (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نگهداري و تعميرات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه تجميع (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
87 سامانه هاي يكپارچه سيمرغ تجارت 60/230447 1401/09/25 021-25961000 stts.ir
آدرس: تهران _ خ نجات اللهي،خ سپند غربي،پلاك 65
نرم افزار:
پلتفرم ست پلاس (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
توريست كارت (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
88 سامانه هوشمند ماداكتو 60/301561 1402/12/18 021-49705000 WWW.MADAKTO.NET
آدرس: تهران _ ستارخان،نرسيده به چهارراه خسرو،پلاك581،طبقه 1
نرم افزار:
اتوماسيون جامع كنترل تردد حراست سازماني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اتوماسيون جامع اماكن فرهنگي و ورزشي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اتوماسيون پاركينگ (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
89 سباپردازش(سهامي خاص) 60/161163 1402/07/04 021-88698834 www.sabapardazesh.net
آدرس: تهران _ سعادت آباد-بلواردريا- نرسيده به مطهري-پلاك 163-طبقه دوم-واحد4
نرم افزار:
سامانه بانك پرداخت (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
توسعه سرويس هاي خدمات نوين بانكي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه بروزرساني واسط كاربري سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه هاي توسعه سامانه بانكداري اينترنتي در فاز 1 (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه ايجاد و مديريت كاربران توسط مشتري در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سبدگردان با تاييد امين (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه توسعه وب سرويس هاي چك در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه پشتيباني از نسخه شتاب 7.0.4 در سامانه درگاه پرداخت و بانكداري اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه بانكداري دانشگاه تهران (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سرويس صورتحساب تجميعي كارت هاي گروهي در سامانه درگاه پرداخت اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه توسعه سرويس مديريت كارت هاي گروهي در سامانه درگاه پرداخت اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه كنترل بر خط اطلاعات حساب در فرآيندهاي ثبت‌نام سامانه ORM (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
تعريف و عملياتي نمودن توكن هاي خريداري شده برند feitian با استاندارد Avacas (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه راه اندازي سرويس هاي درخواستي شركت سيمرغ تجارت در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه توسعه سرويس هاي چك در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه وب سرويس صورتحساب تجميع بدهكار و بستانكار در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه توسعه وب سرويس كد شبا در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه ايجاد محيط آزمون سامانه ORM (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه راه اندازي سرويس هاي ثبت نام موبايل بانك جديد (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه مديريت اطلاعات مشتريان در سامانه ايميل بانك از طريق وب سرويس بانك تجارت (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه حذف رايگان از سرويس مديريت پيامك لحظه اي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه افزودن كد معرف به فرآيندهاي ثبت نام باشگاه مشتريان در سامانه ORM (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه گزارشات درخواستي چابك تجارت آسيا در سامانه ORM (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه مديريت پيامك لحظه اي و اخذ كارمزد در سامانه بانكداري اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه ثبت نام حسابهاي حقوقي و مشترك با رمز ثابت در سامانه بانكداري اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه ارسال و تاييد كد فعالسازي در تغييرات شماره موبايل در سامانه بانكداري اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه تغييرات در فرآيندهاي احرازهويت و پيچيدگي رمزها (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه مسدودسازي رمز دوم كارت در سامانه درگاه پرداخت اينترنتي تجارت (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه راه اندازي امكان مشاهده حساب متناظر با كارت در سامانه درگاه پرداخت اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه ايجاد محيط آزمون سرويس هاي سامانه بانكداري اينترنتي،سامانه بانكداري اينترنتي فرا،سامانه درگاه (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه راه اندازي سرويس ثبت نام گروهي باشگاه مشتريان در سامانه ORM (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
خدمات انتقال دانش فني سامانه هاي تحت مسئوليت شركت سباپردازش به شركت تاتا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
انتقال ماشين هاي مجازي شركت سباپردازش به زيرساخت مجازي بانك (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه راه اندازي وب سرويس استعلام شماره حساب كارت در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه ثبت نام و مديريت اطلاعات مشتريان موبايل بانك در سامانه ORM (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه توسعه وب سرويس استعلام كد شبا در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه پياده سازي واسط كاربري جديد سامانه بانكداري اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه توسعه ثبت نام مشتريان حقوقي در سرويس پيامك لحظه اي ORM (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه ارتباط سامانه درگاه پرداخت اينترنتي WCMS ايران ارقام در پروژه كارت هاي گروهي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
راه اندازي سرويس پرداخت گروهي قبوض در سامانه درگاه پرداخت اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه توسعه افتتاح حساب الكترونيكي كوتاه مدت قرض الحسنه (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه ميان افزار دسترسي مكانيزه وب سرويس هاي سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه سرويس پرداخت دوشناسه اي در سامانه درگاه پرداخت اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سرويس پرداخت دوشناسه اي در سامانه بانكداري اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه تهيه و اجراي نرم افزار پالايش اطلاعات ORMوAMX و ارسال پيامك هشدار (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه راه اندازي وب سرويس انتقال گروهي درون بانكي و پيگيري آن در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه سرويس دهي به مشتريان تك حسابي در سامانه موبايل بانك جديد (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
خدمات نگهداري سامانه پرداخت الكترونيكي دانشگاه شهيد بهشتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه كارمزد ارسال پيامك در سرويس هاي انتقال وجه بانكداري اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه ثبت نام كاربران اتباع خارجي در حساب هاي حقوقي از طريق سامانه ORM (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه كنترل برخط اطلاعات حساب در فرآيندهاي ثبت نام سامانه ORM (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
عملياتي شدن سامانه همراه بانك جديد در در سيستم ORM و AVACAS (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه راه اندازي ISOPROXY (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه شخصي سازي گزارش مانده تجميعي در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه سرويس استعلام چك از چكاوك در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه ثبت نام اتباع خارجي در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه راه اندازي سرويس صورتحساب قبوض شناسه دار سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
90 سبز داده افزار 60/192820 1401/08/09 021-22228925 www.greendataware.com
آدرس: تهران _ بلوار ميرداماد، ميدان مادر خيابان شاه نظري پلاك 28 برج ناهيد طبقه 12 واحد 1
نرم افزار:
برنامه‌ريزي منابع سازماي سبزGALEX ERP (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم‌افزار جامع مالي و اداري شهريار سبز (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
GALEX ERP (mobil,web,pwa) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
91 سپهر انديش حساب آسيا 60/51126 1402/02/15 021-88365808 http://sahatax.com/
آدرس: تهران _ شهرك غرب-بلوارفرحزادي-چهارراه دريا-خ شهيد نوراني-نبش فخار مقدم-پلاك 39-ط2-واحد3
نرم افزار:
مالي چي (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
مالي چي تحت وب (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
مالي چي (7220412305 - نرم افزار ابزارهاي طراحي)
مالي چي تحت وب (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
92 سپيدار سيستم آسيا 60/161176 1402/07/04 021-81022000 sepidarsystem.com
آدرس: تهران _ ونك، خيابان نيروي انتظامي، خيابان عطار، پلاك 20، طبقه اول، واحد غربي
نرم افزار:
پخش و سفارش گيري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حسابداري فروشگاهي دشت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
دارايي ثابت سپيدار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
دارايي ثابت سپيدار (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
حسابداري توليدي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
93 سترگ انديشه ايرانيان 60/319185 1401/12/25 041-33366342 itshahr.nsdp.ir
آدرس: آذربايجان شرقي _ خ آزادي -تقاطع گلگشت-پارك علم و فناوري استان -ساختمان مركزي -طبقه دوم
نرم افزار:
اپليكيشن مزرعه هوشمند (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
آمار (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
پنجره واحد سرمايه گذاري(پاسخ) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
زير ساخت داده مكاني شهري،استاني،ملي (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
94 سكوي كسب و كار الكترونيك 60/124884 1401/05/18 021-87631605 www.sakkook.ir
آدرس: تهران _ محله امانيه، خيابان مهرشاد، خيابان ارمغان غربي، پلاك 57، طبقه اول
نرم افزار:
سامانه كسب و كار به كسب و كار (سككوك) (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه خريد اعتباري كسب و كار به مصرف كننده (7220512343 - نرم افزار تجارت الكترونيك)
نرم افزار امداد خودرو (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
95 سنجش افزار آسيا 60/122129 1402/05/12 021-88799914 www.saa.ir
آدرس: تهران _ ميدان ونك خيابان شانزدهم گاندي پلاك 8 طبقه 3
نرم افزار:
نرم افزار بازار برق (7240312301 - توسعه پايگاه ذخيره داده هاي اطلاعاتي)
نرم افزار قرائت از راه دور برق (7240312301 - توسعه پايگاه ذخيره داده هاي اطلاعاتي)
نرم افزار ويژه سنجش و پايش انرژي كنتورهاي برق (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
نرم افزار مدام (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
96 شبكه ارتباطات طلايي شرق 60/192827 1401/08/09 051-31939000 www.goldnet.ir
آدرس: خراسان رضوي _ كيلومتر 12 جاده مشهد قوچان پارك علم و فناوري ساختمان موسسات فناور و دانش بنيان
نرم افزار:
سامانه مديريت ناوگان گلدنت (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
سامانه مديريت كاربران تحت شبكه گلدنت (7250412309 - تعمير تجهيزات شبكه رايانه اي)
سامانه نرم افزاري پيگيري بيماران (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه نرم افزاري ثبت اطلاعات بيماران (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه BSS شركت هاي مخابراتي (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
سامانه مديريت كاربران تحت شبكه (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سيستم مديريت يكپارچه شبكه شعب گلدنت (7210512314 - اجرا و مونتاژ سيستم هاي سخت افزاري شبكه داخلي LAN)
ارائه سرويس پهناي باند (7230412307 - ميزباني اختصاصي فضاي وب)
رهياب گلدتركس (7210512313 - اجرا و مونتاژ سيستم هاي سخت افزاري مهندسي CAE)
97 شبكه هاي هوشمند پايا انرژي سديد 60/96380 1401/04/16 021-22256949 www.payaenergy.ir
آدرس: تهران _ بلوار ميرداماد، ميدان محسني، خيابان شاه نظري، كوچه دوم، پلاك 18 ، واحد8
نرم افزار:
Live EEM (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
Paya MDM (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
98 شركت آوا سامانه ماندگار 60/309985 1402/12/26 026-32281744 www.avasamane.com
آدرس: البرز _ محله بهار -خيابان شهيد شرع پسند(بهار) - خيابان شهيد علي ميرزائي -پلاك 22 - طبقه اول -واحد اول
نرم افزار:
دفترداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
پرسنلي و احكام (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مديريت منابع و جامع اطلاعاتي يكپارچه(ERP) آوا سامانه ماندگار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
99 شركت به پرداز همراه سامانه اول 60/288046 1401/11/26 021-86084251 www.behsacorp.com
آدرس: تهران _ تهران منطقه 14 شهرستان تهران بخش مركزي شهر تهران محله ونك خيابان شهيدان حسن و مصطفي فوزي(هفتم) خيابان شهيد دكتر شمس لاهيجاني (نيلو) پلاك 23 مجتمع اداري نيلو (رويال ونك)طبقه هفتم
نرم افزار:
CRM (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
expansion C&M (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
CRM&CBS (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
BILLLING&CRM. (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
نرم افزار موبايل MobileApp MCI (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم دفاتر خصوصي Dealer (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم شارژينگ TopUp (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم USSD و DSDP (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم محاسبه و صدور صورتحساب billing اپراتورهاي تلفن همراه. (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه مديريت كمپين. (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم مديريت وفاداري مشتريان Loyalty Management (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه خدمات همراه مشتريان سازماني B2B ecare (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم يكپارچه خدمات مشتركين CRM Core (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
100 شركت پرداخت الكترونيك سپهر 60/276805 1402/11/18 021-41070000 www.sepehrpay.com
آدرس: تهران _ خيابان سهروردي شمالي.هويزه غربي. نبش كوچه مرجان پلاك 63
نرم افزار:
سامانه جامع مديريت پذيرندگان(IPM) (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه BackOffice (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه بازاريابي پاس (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
همراه بانك پاس (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
اپليكيشن پرداخت الكترونيك موبايلي \\ (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
اپليكيشن پرداخت الكترونيك موبايلي \"پاس (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
درگاه پرداخت اينترنتي (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
S2M Switch (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
101 شركت دانش افزار نارون شريف 60/287894 1401/11/26 021-66166244 http://daneshsolutions.ir
آدرس: تهران _ تهران دانشگاه صنعتي شريف مركز فناوري
نرم افزار:
موتوشاب (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
معين (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
ديده‌باني و رديابي نيرو‌هاي اجرايي (درنا) (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
آماريستا (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
پياده سازي مفاهيم پيشرفته و توليد نهايي سيستم سامانه توليد گزارش ساز پويا و فرم ساز (7240312302 - ذخيره اطلاعات در فرمت مناسب)
موتوشاپ (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
102 شركت رهياب رايانه گستر 60/247960 1401/10/14 021-43494000 www.rahyab.ir
آدرس: تهران _ خيابان خالد اسلامبولي(وزرا)- خيابان 33 - پلاك 25 - طبقه 3
نرم افزار:
سامانه مديريت هوشمند ترمينال كانتينري چابك- CONSOL (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت عمليات كالاي متفرقه GCOMS (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
جمع آوري ضايعات شناورهاي درياي پاك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه وصول مطالبات و معوقات بانكي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
همراه بانك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پنل كاربري و سامانه ارتباط با مشتريان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه فروش (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت انبارهاي عمومي و گمركي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت متحد عمليات نمايندگي هاي كشتيراني و فورواردينگ (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
103 شركت سيستم هاي اطلاعاتي تصميم سازان اسپانه 60/133016 1401/05/27 031-31319277 http://www.demisco.com/
آدرس: اصفهان _ خيابان جي، خيابان پروين، كوچه طيب5 پلاك4 طبقه سوم
نرم افزار:
سامانه هوش تجاري و تشخيص تقلب راهكارسلامت الكترونيك (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه صدور درمان تكميلي راهكار سلامت الكترونيك (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سيستم بيمه گري ثالث دميس (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
حسابداري عمليات بيمه گري دميس (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه درمان الكترونيك دميس (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
104 شركت فرجام فراپرداز 60/211795 1402/09/06 021-88848481 www.farjamco.com
آدرس: تهران _ خيابان مطهري-نرسيده به مفتح-پلاك240-- طبقه4-واحد44
نرم افزار:
سامانه مديريت منابع سازماني فرجام (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم حسابداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستمهاي اداري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم مديريت اموال (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم انبارداري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
حسابداري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
حقوق و دستمزد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
105 شركت مهندسي تكرو سيستم 60/161125 1402/07/04 041-33359300 www.takrosystem.com
آدرس: آذربايجان شرقي _ خيابان امام جنب مخابرات رجايي - ساختمان پاستور طبقه 2
نرم افزار:
نرم افزار اموال و دارائيهاي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مالي و صنعتي تكرو سيستم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
106 شركت نرم افزاري كوثر رايانه بهينه 60/293796 1401/12/02 051-38442767 www.kosarrb.com
آدرس: خراسان رضوي _ خيابان سناباد خيابان 42 اول كفائي پلاك 212
نرم افزار:
نرم افزار جامع بانكداري كوثر (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار سوئيچ كوثر (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
همراه بانك كوثر (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه درخواست وام (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
تلفن بانك كوثر (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سيستم هوشمند پيگيري معوقات (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه پيام كوتاه حساب و وام (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه نوبت دهي كوثر (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه پايانه هاي فروشگاهي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه واريز آني (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه حواله هاي پايا ساتنا و سحاب (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
حسابداري كوثر (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه طرح اكرام (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه پايانه غير نقدي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار ثبت حواله (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
وب سرويس تبادل اطلاعات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه اپليكيشن ايوا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار انبار (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سيستم جامع صدور كارت (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار استعلام شماره شبا از بانك (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه كنترل بر خط صندوق ها (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار رمز دوم پويا هريم (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار رمز دوم پويا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار سرور پشتيبان (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه پرداخت قبوض (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه سحاب (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار چاپ دفترچه (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار مانيتورينگ سوئيچ (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار روكش حقوقي كارت مجازي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار واريز به حساب از درگاه اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه انتقال وجه بين بانكي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه رفاهي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار تبديل اطلاعات (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار بروات (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار ارتباط شعب (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار سوددهي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار جامع هتلداري (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار اموال (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه وصول مطالبات (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
اينترنت بانك كوثر (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
ارتقاء نرم افزار پيام كوتاه به پنل اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سوئيچ رفاهي مادران شيرده (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار قرض الحسنه به سفارش مشتري طرح توسعه (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
اتوماسيون مالي به سفارش مشتري طرح توسعه (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
107 شماران سيستم 60/173991 1402/07/21 021-88519941 www.shomaran.com
آدرس: تهران _ تهران خيابان شهيد بهشتي خيابان پاكستان كوچه ساوجي نيا پلاك 4 -واحد 5-طبقه 2 شهرداري
نرم افزار:
داشبورد تحت وب (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
شاتو پلاس (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
برنا(ERP شامل مالي ،انبار ،فروش،توليد و مديريت (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
108 صنايع ارتباطي آوا 60/104507 1401/04/24 076-93119111 www.ava.ir
آدرس: منطقه آزاد كيش _ جزيره كيش، بلوار ميرمهنا مركز نوآوري كيش
نرم افزار:
Soft switch(NGN/IMS/VOIP/IP-PBX) (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
session border controller (SBC) (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
AGCF (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
RACF (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
‌BCF (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
HSS (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
PBX (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
Call Center (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
PBX NMS (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
Public NMS (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
109 صنايع سنجش انرژي بهينه سازان طوس 60/79663 1403/03/26 051-35412241 www.bst.co.ir
آدرس: خراسان رضوي _ شهرك صنعتي توس، بلوار صنعت، قطعه 370
نرم افزار:
پايش انرژي ديتا (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار كاربردي شركت هاي توزيع برق (امكان) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار پايش (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار امكان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
110 طراحان جامع انفورماتيك افق 60/152160 1402/06/23 021-88544215 taoitco@yahoo.com
آدرس: تهران _ خيابان بهشتي خيابان قائم مقام فراهاني كوچه هشتم پلاك 30 طبقه دوم
نرم افزار:
CMMS (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
PAM (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
مديريت مالي و توليد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
كميسيون معاملات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سايت سپه (7220512343 - نرم افزار تجارت الكترونيك)
111 طراحان كنترل شرق پاژ 60/192785 1401/08/09 051-38477310 www.tcco.ir
آدرس: خراسان رضوي _ ميدان احمد آباد، بلوار كلاهدوز بين 1 و 3 پلاك 41 ط5
نرم افزار:
سامانه كارت بليط اتوبوسراني (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
سامانه رهگيري خودرو (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
كارتخوان RFID و POS (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
كنسول (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
هند هلد (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
ردياب خودرو، انسان،حيوانات و اشيا (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
سيستم مديريت هوشمند پاركينگ (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
سيستم شهربازي، پارك ها و پارك هاي آبي (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
دزدگير و اعلام حريق هوشمند (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
سيستم تعرفه هوشمند (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
تابلوهاي اطلاع رساني و تبليغاتي (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
نرم افزار جامع مديريت مجتمع هاي مسكوني، تجاري واداري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
اتوماسيون اداري و گردش اطلاعات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اپليكيشن رديابي AVL (7220412305 - نرم افزار ابزارهاي طراحي)
سامانه ارتباط ويدئويي و رديابي (7210512313 - اجرا و مونتاژ سيستم هاي سخت افزاري مهندسي CAE)
112 طراحان نرم افزار اسپاد 60/97719 1402/04/08 021-22916420 www.spad.ir
آدرس: تهران _ تهران-خيابان ميرداماد-خيابان آقازاده فرد-خيابان زرنگار-پلاك35جديد
نرم افزار:
بازرگاني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حسابداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
فيش ابري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
113 طرح و پردازش غدير 60/309998 1402/12/26 021-88743954 www.ghadir.co
آدرس: تهران _ دفتر مركزي تهران خ مطهري خ شهيد محمد حسين علي اكبري خ صحاف زاده پلاك 40 طبقه اول
نرم افزار:
اطلس (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار امين (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
كلاك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه موبايلي اطلس (سما) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اطلس ارباب رجوع طرح و پردازش غدير (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
تايمزي (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
114 تاژان سيستم 60/196450 1402/08/18 021-88177131 www.tajan.ir
آدرس: تهران _ خ خرمشهر، خ عشقيار، ميدان نيلوفر، كوچه هشتم، پلاك 4 واحد6
نرم افزار:
سامانه فروش آرد ساير مصارف (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
توسعه پايش و ارزيابي عملكرد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
تحليل فني عملكرد سوئيچ SSD (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه كشف كارمزد تراكنش هاي شاپرك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سپنتا2 (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانهFTP- سامانه بازار درون بانكي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
آمار بين بانكي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
توليد و استقرار و پشتيباني سامانه مديريت تراكنش هاي قبوض (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
درجه بندي شعب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه بودجه جامع بانك ملت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه طرح انگيزشي نتخاب شعب برتر با تكنيك بازي انگاري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه سود و زيان و كنترل بودجه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه تراز كل بانك سپه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه هدف گزاري محصول (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه دارايي هاي ثابت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ذخيره مطالبات مشكوك الوصول (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه محسبه نسبت كفايت سرمايه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه سنجش رضايت كاركنان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه طرح احياي اراضي كشاورزي خوزستان، ايلام ئ سيستان و بلوچستان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت درخواست هاي اعتباري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه همسان براي انتخاب مشاوران در پروژه‏‌هاي آب و آبفا (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
طراحي، توسعه و استقرار فز دوم سامانه جامع وصول مطالبات معوق(TDM) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه ذرت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه پشتيباني طرح احداث مجتمع هاي آبرساني روستايي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
توسعه ماژول هاي سامانه اينترنتي و اينترانتي بانك ملت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
طرح تامين و انتقال آب در حوضه هاي آبريز كشور (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
بودجه ريزي و تخصيص اعتبارات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نظارت و كنترل طرح ها (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
زيرسيستم املاك رفاهي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم حسابداري املاك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم املاك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه تسهيلات اداره كل امور موظفين (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
توزيع كارانه و پاداش هاي انگيزشي بانك سپه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
تراز كل بانك سپه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت و پشتيباني توزيع نهادهاي كشاورزي كشور - سبوس (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
فروش آرد ساير مصارف (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت درخواست هاي سامانه محب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پاداش كاركنان فعال در حوزه فروش املاك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار نظام آراستگي شعب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پايش و مديريت عملكرد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريتدرخواست هاي سامانه محب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پايش و ارزيابي مناطق (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
115 تامين خدمات سيستمهاي كاربردي كاسپين 60/249407 1402/10/19 021-82152000 www.caspco.ir
آدرس: تهران _ خيابان شهيد بهشتي، ميدان تختي، پلاك 225
نرم افزار:
سامانه بانكداري باز كبالت (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه جامع بانكي لوتوس (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
بومي‌سازي و پشتيباني سامانه ارزي FBTI (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
اينترنت بانك (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
همراه بانك (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه جامع تحليل مشتريان (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه تقسيم بندي مشتريان شركت هاي پرداخت (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه تحليل سوئيچ (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سوييچ تبادلي كاسپين (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه بازرسي و نظارت (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه قراردادهاي سيستمي تسهيلات (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه مديريت كشف قمار كارتي (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه پيش بيني روند رفتار مشتريان شركت هاي پرداخت (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه مديريت جامع كشف تقلب و تخلف (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه بانكداري شركتي مشتريان ويژه ( سامانه پارس) (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
116 تجارت الكترونيك پارسيان 60/124877 1401/05/18 021-22661777 www.pec.ir
آدرس: تهران _ خيابان جردن - كوچه سلطاني(سايه)-پلاك8
نرم افزار:
نرم افزار دستگاه كارتخوان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
كتابخانه درون برنامه اي پرداخت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه تاپيار (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار اندرويد پوز (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
سامانه هوش تجاري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
درگاه پرداخت قبض سوييچ (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
درگاه پرداخت موبايلي قبض سوييچ (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
(شارژ اتوماتيك)درگاه پرداخت موبايلي تاپ آپ سوييچ (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
استعلام قبض برق (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
117 تجارت فناوري اطلاعات همفكران 60/310142 1401/12/17 021-88171350 hamfekrangroup.ir
آدرس: تهران _ ميدان آرژانتين خيابان شهيد احمد قصير (بخارست )خيابان هشتم پلاك 8 طبقه 4 واحد 4
نرم افزار:
سامانه ملي عوارض خودرو (7240412307 - نشر آنلاين نرم افزار)
سامانه اتوماسين تاكسيراني (7240412307 - نشر آنلاين نرم افزار)
سامانه پايش ناوگان دانش آموزي (7240412307 - نشر آنلاين نرم افزار)
سامانه آرامستاني جامع پرديس (7240412307 - نشر آنلاين نرم افزار)
سامانه مديريت بيمار و مطب (7240412307 - نشر آنلاين نرم افزار)
سامانه يكپارچه مديريت اصناف و اماكن (7240412307 - نشر آنلاين نرم افزار)
118 تراشه پرداز پويا 60/310120 1401/12/17 021-44180002 www.tapco1.com
آدرس: تهران _ تهران، كيلومتر 17 اتوبان تهران-كرج، ابتداي بلوار پژوهش، پارك علم و فناوري دانشگاه تربيت مدرس، ساختمان پويش، بال غربي طبقه منفي يك شركت تپكو
نرم افزار:
كارت پارك الكترونيك (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم مديريت اطلاعات دام - سيماد (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان - TAPCO CRM (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم بازرسي و نظارت - سيبان (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
موبايل اپ سيماد (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
كلود سيماد (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم تست كليدهاي قدرت - BTSoft (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
گشت و نگهباني (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
جمع داري اموال (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
كارت وفاداري مشتريان (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم باركد انبار (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم شناسايي، بازرسي و نظارت مكانيزه درختان - شبنم (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار طرح ترافيك (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
مديريت تردد اعضاي باشگاه (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم مديريت اطلاعات پست هاي برق - سيماپ (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار مديريت خريد اعتباري (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
مديريت خدمات همايش (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم مديريت اطلاعات كاليبراسيون - سيماك (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم مكانيزه تخليه صندوق هاي پست (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار فرمت + كدينگ و مديريت كارت پارك الكترونيك (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم مكانيزه بازرسي و نظارت (تحت وب) سيبان (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
موبايل اپ TTR10 (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار BTSOFT (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار تست نسبت تبديل ترانس(تحت وب) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار تراول تست كليدهاي قدرت (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار MOMSOFT (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار TTRSOFT (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
اپليكيشن موبايل تست نسبت تبديل ترانس (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار گشت و نگهباني (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
اپليكيشن موبايل ريدر RFID (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار مديريت اطلاعات آبزيان (سيماب) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار كارت پارك الكترونيك (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار فرمت و كدينگ كارت پارك الكترونيك (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار كارت پارك الكترونيك (تحت وب) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار گيت ريدر (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار IRTSOFT (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار تست مقاومت عايقي IRTSOFT (تحت وب) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
اپليكيشن موبايل تست مقاومت عايقي (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
اپليكيشن موبايل كارت پارك الكترونيك (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار مديريت اطلاعات دام (سيماد) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار مديريت اطلاعات دام - سيماد (وب اختصاصي) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار مديريت اطلاعات دام - سيماد (وب اشتراكي) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار كدينگ و ليزر سيماد (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
اپليكيشن موبايل سيماد (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار مكانيزه بازرسي و نظارت (سيبان) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار مكانيزه بازرسي و نظارت - سيبان (وب اختصاصي) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار مكانيزه بازرسي و نظارت - سيبان (وب اشتراكي) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار جمع داري اموال (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار مديريت اطلاعات پست هاي برق - سيماپ (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار شناسايي، بازرسي و نظارت مكانيزه درختان - شبنم (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار شناسايي، بازرسي و نظارت مكانيزه درختان - شبنم (وب اختصاصي) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار شناسايي، بازرسي و نظارت مكانيزه درختان - شبنم (وب اشتراكي) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار سيماك (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار سيستم مكانيزه پست (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار مديريت خدمات همايش (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار باشگاه وفاداري مشتريان (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار مديريت تردد اعضاي باشگاه (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار مديريت اطلاعات پاركينگ (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار ثبت سفارش پلاك دام (تحت وب) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار WRMSOFT (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار اندازه گيري مقاومت سيم پيچ (تحت وب) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
اپليكيشن موبايل اندازه گيري مقاومت سيم پيچ (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار ورود و خروج كالا به انبار با باركد (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
119 تفكر پيشرو عصرداده پارسيان 60/52461 1403/02/22 011-32310716 asredade.com
آدرس: مازندران _ بابل-كمربندي غربي – چهارراه توحيد- طبقه دوم فروشگاه تعاوني مخابرات –شركت عصرداده
نرم افزار:
سامانه openApi ونش (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
اپليكيشن توسعه عصرشمال (7220512343 - نرم افزار تجارت الكترونيك)
سامانه خدمات شركت آب و فاضلاب (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه ماكان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اپليكيشن ساده پرداخت (7220512343 - نرم افزار تجارت الكترونيك)
120 توسعه آتراويژن فردا 60/89443 1401/04/09 021-44294457 www.orcaspl.com
آدرس: تهران _ بلوارمرزداران - خيابان حضرت ابوالفضل - پلاك 4- واحد 5
نرم افزار:
ATRA ERP (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
ATRA HRM (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم توزيع و پخش آترا (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
121 توسعه زيرساختهاي فناوري اطلاعات سيگما 60/47894 1402/02/11 021-883331 www.sigma.ir
آدرس: تهران _ كارگر شمالي- نرسيده به تقاطع جلال آل احمد- نبش كوچه دوم - ساختمان [(467قديم)جديد1839-طبقه5 واحد43
نرم افزار:
پورتال سيگما (7220512342 - نرم افزار توليد صفحات وب)
برنامه ساز سيگما (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
122 توسعه سامانه هاي مديريت بريد 60/162229 1401/07/01 021-43919000 https://www.bmsd.net
آدرس: تهران _ ميدان ونك- خيابان ونك- مركز تجاري و اداري آئينه ونك- طبقه پنجم- واحد 503
نرم افزار:
سامانه جامع مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
سيستم مديريت محتواي پورتال (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
سيستم بازاريابي (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
سيستم فروش (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
نرم افزار خدمات پس از فروش (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
راهكار CRM صنعت بيمه (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
راهكار CRM امداد بانكي (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
راهكار CRM شركتهاي بازرگاني (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
راهكار CRM صنعت املاك و مستغلات (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
راهكار CRM صنعت فناوري اطلاعات (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
راهكار مديريت شهروندان ZRM (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
راهكار CRM در صنعت آسانسور (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
راهكار CRM صنعت نشر (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
راهكار SRM دانشگاهي (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
راهكارهاي مبتني بر ابر (cloud) (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
سيستم خدمات ميداني (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
باشگاه مشتريان (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
سيستم نظرسنجي (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
سيستم مديريت شكايات (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
سيستم كنترل موجودي انبار (7220512320 - نرم افزار انبار كالا)
سيستم مديريت وصول مطالبات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم مديريت هزينه ها (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
پورتال پشتيباني مشتريان (Ticketing) (7230412306 - طراحي وبسايت)
پورتال فروش (7230412306 - طراحي وبسايت)
پورتال سازماني (7230412306 - طراحي وبسايت)
اپليكيشن موبايل مشتريان (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
اپليكيشن موبايل خدمات ميداني (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
سيستم ارتباط تلفني callSys (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
سيستم ارسال و دريافت پيامك smSys (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
سيستم ارتباط تلگرامي telegramSys (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
سيستم مديريت بازاريابي ايميلي mailSys (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
سيستم ارتباطي فكس faxSys (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
سيستم مديريت بسته هاي كاري (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
سيستم فارسي ساز و تقويم شمسي Microsoft Dynamics 365 (7220412310 - نرم افزار فارسي ساز)
سيستم فارسي ساز و تقويم شمسي Microsoft Dynamics CRM 2016 (7220412310 - نرم افزار فارسي ساز)
سيستم مديريت رويدادهاي زماني timeSys (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
سيستم مديريت اپليكيشن موبايل مشتريان appSys (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
سيستم فارسي ساز و تقويم شمسي Microsoft Dynamics 365 نسخه 9 (7220412310 - نرم افزار فارسي ساز)
123 توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين 60/269713 1401/11/07 021-82198630 http://www.tosan.com
آدرس: تهران _ خ نلسون ماندلا (آفريقا سابق)، بالاتر از ظفر، بن بست نور، پلاك 10
نرم افزار:
سيستم جامع بانكداري متمركزبنكو (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
راهكار جامع كارت و پرداخت (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سيستم جامع بانكداري متمركز فرانگين (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سيستم جامع بين بانكي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سيستم جامع تسهيلات (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سيستم بانكداري مجازي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه كارت اعتباري (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
درگاه ياقوت (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
بانكداري بار رويكرد نوآوري باز (TSB+) (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
رويكرد Omni Channel (نت وي - جت وي- ارمغان پلاس) (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سيستم ارزي و تجارت بين الملل اكسير (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
124 توسعه سيستمهاي كاربردي و حسابداري ملك 60/137758 1402/06/06 021-88349844 malek-co.com
آدرس: تهران _ تهران - هفت تير -خيابان شهيد نورالدين موسوي(بختياري) - خيابان بهار شمالي - پلاك 318 - طبقه 2 - واحد 5
نرم افزار:
نرم افزار كاربردي و حسابداري ملك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار جامع و يكپارچه شركت هاي گازي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
125 توسعه فناوري اطلاعات همفكران 60/133010 1401/05/27 021-88171354 www.hamfekrangroup.ir
آدرس: تهران _ ميدان آرژانتين خيابان بخارست خيابان بخارست 8 پلاك 8 طبقه 4 واحد 5
نرم افزار:
پرديس (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم نرم افزاري تاكسيراني تهران (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
126 توسعه فناوري و دانش تغذيه مهر 60/219573 1401/09/14 021-26359765 https://idia.app/
آدرس: تهران _ خ.شهيد محمود حافظي، خ.باران، پلاك 3 ،(مركز رشد انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور)
نرم افزار:
آيديا - دستيار هوشمند(اپليكيشن) مديريت بر كنترل ديابت (7220512332 - نرم افزار پزشكي و فناوري زيستي، دارويي و بيمارستاني)
نسخه پزشك از راه دور ديابت (7220512332 - نرم افزار پزشكي و فناوري زيستي، دارويي و بيمارستاني)
APIبانك اطلاعات غذايي (غذا هاي ايراني) (7240312301 - توسعه پايگاه ذخيره داده هاي اطلاعاتي)
127 تيوا سيستم 60/107195 1402/04/20 021-91008482 www.tiva.ir
آدرس: تهران _ ظفر، فريد افشار، دولتشاد غربي، كوچه پروين، پلاك 10
نرم افزار:
مديريت كار موبايل (مكارم) (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
سامانه مديريت پورتفوليو، طرح و پروژه (7240312301 - توسعه پايگاه ذخيره داده هاي اطلاعاتي)
سيستم كنترل مديريت (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
رسم، رسا (ردياب سرويس مدارس، مهدهاي كودك، سازمان ها و ادارات) (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
سامانه هدهد( همراه دانشگاه، همراه دانشجو) (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
ِDODMS / DDMS / WITSML (7240312302 - ذخيره اطلاعات در فرمت مناسب)
صدرا (TDX) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
128 عامر انديش هوشمند 60/249394 1402/10/19 02122847693 www.amerandish.com
آدرس: تهران _ تهران پاسداران خيابان شهيد اخوان (بوستان دوم) پلاك 10 واحد 14
نرم افزار:
فارس آوا (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
باتآوا (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
هوشتل (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
تنظيم ترافيك شبكه (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
129 عصر دانش افزار 60/308003 1402/12/25 021-88706831 www.asredanesh.com
آدرس: تهران _ ميدان آرژانتين-خيابان احمد قصير-كوچه نهم-پلاك 18
نرم افزار:
موبايل بانك (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
احراز هويت آنلاين سجام (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سبز پرداز (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
موبايل بانك حكمت ايرانيان (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
بانكت (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
130 فاطر تجارت عصر نوين 60/202978 1401/08/20 02186122831 http://fatertejarat.com/
آدرس: تهران _ تهران، خيابان قائم‌ مقام ‌فراهاني، خيابان هشتم، پلاك 4
نرم افزار:
سحاب (SAHAB) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامد (SAMED) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
131 فراعمران نگار 60/275017 1402/11/16 021-77725215 www.faraomran.com
آدرس: تهران _ تهرانپارس خيابان شهيد برادران زفرقندي(196 غربي) پلاك 118 طبقه اول
نرم افزار:
نرم افزار مديريت اطلاعات ساختمان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
GPMS (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
PDN-GIS (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
Petro-GIS (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
GDMS (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
نمانير (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
PORTS-GIS (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
USMS (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
نگار (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
تماب (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
تغذيه اطلاعات (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
آرشيو الكترونيك (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
132 فرافن فرزان 60/258969 1401/10/26 021-88845826 www.3fsoft.com
آدرس: تهران _ خ مفتح شمالي پائين تر از مطهري كوچه عارف پلاك12 واحد2
نرم افزار:
بازرس (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه هاي بودجه اي (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
Form Designer FaraFan Farzan (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
Work Flow FaraFan Farzan (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
133 فن آوران اطلاعات و ارتباطات شمالغرب 245629 1401/10/12 04133379700 www.ICTN.ir
آدرس: آذربايجان شرقي _ فلكه دانشگاه برج بلور طبقه 6 واحد A
نرم افزار:
پايش عملكرد (PHCMS) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه خدمات امور مشتركين آب و فاضلاب (ساماب) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سحاب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
134 فن آوران انياك رايانه 60/107172 1402/04/20 021-810750 www.eniac-tech.com
آدرس: تهران _ شهرك غرب- بلوار پاكنژاد- نرسيده به تقاطع دريا- كوي ارديبهشت- پلاك 23- ساختمان انياك
نرم افزار:
خدمات هدايت تراكنش (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم خدمات پرداخت غير بانكي( كيف پول،بن كارت،كارت هديه و لوياليتي) (7220512343 - نرم افزار تجارت الكترونيك)
موبايل اپليكيشن (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پوز اپليكيشن (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار صندوق فروشگاهي (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
سيستم فروش اقساطي (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
135 فن افزارهاي هوشمند فراسو 60/250076 1401/10/16 021-26373125 http://www.farapos.com/
آدرس: تهران _ خيابان آفريقا.كوچه غلامعباس سطاني.پلاك 80.طبقه دوم واحد 4
نرم افزار:
آسمون (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سوييچ پرداخت ياري (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
Very Vienna (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
136 فناوران اطلاعات پرتونگار دانش 60/103286 1401/04/23 021-44137673 www.partonegar.ir
آدرس: تهران _ تهران، بزرگراه ستاري ، بلوار فردوس غربي، خيابان ورزي شمالي، كوچه يكم غربي پلاك 28 (ساختمان البرز) طبقه 2 واحد 9
نرم افزار:
Web API (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه تحت وب هواشناسي AWOS (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
StandardReportGeneratorGUI (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
نرم افزار درون ساختي سنسورارتفاع برف (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي سنسور اولتراسونيك تبخير سنجي EV-485 (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار هواشناسي AWS plus light (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار پيكربندي ايستگاه (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي نمايشگر ديجيتال D12 (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي نمايشگر ديجيتالي مقدار سرعت باد (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار تجميع داده مدل DCS (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي ديتالاگر 4 كاناله مدل Dl222-485 (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي سنسور تشعشع (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي سنسور تبخير سنجي EV-485 (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختيماژول توسعه ديتالاگر مدل EXT222-485 (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي دستگاه انتقال اطلاعات يصورت GSM/900GM (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي سنسور رطوبت اعماق خاك مدل SH100 (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي ديتالاگرهواشناسي مدل DL222-485 (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي سنسور جهت باد مدل WD740i (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي سنسور سرعت باد مدل ws360i (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي سنسور دما رطوبت TH202 (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي سنسور فشار هوا مدل AP485 (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي ماژول GPRS (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي نمايشگر ديجيتالي سون سگمنت (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي سنسور دماي خاك -ترموكوبل PYT100 (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
Amatis (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
137 فناوري اطلاعات ايده گستر 60/310103 1401/12/17 021-88773250 info.simac.ir
آدرس: تهران _ خيابان وليعصر، ضلع شمالي پارك ساعي، كوچه ساعي يكم، پلاك 23
نرم افزار:
سامانه مديريت و سهميه بندي نقشه برداري كشور (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سيماك پيشرفته (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
138 فناوري اطلاعات پارميس 60/279258 1402/11/20 021-87759000 www.ParmisIT.com
آدرس: تهران _ خ شهيد بهشتي - خ شهيد برادران كاووسي فر - نبش تقاطع ميرزاي زينالي - پلاك ۱ - طبقه ۳
نرم افزار:
پلاس(پرو) (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
استار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
پارميس همراه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
139 فناوري اطلاعات راهبر سداد فارس 60/113791 1402/04/28 021-88703793 www.bale.ai
آدرس: تهران _ خيابـان احمد قصيـر‏_ نبـش كوچه نـهم_ پلاك 34_ طبقه چهارم
نرم افزار:
بله (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
باجه (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
بانك آفيسر (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سرويس اطلاع رساني (ساپتا) (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
كارت به كارت (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
فروش شارژ، بسته اينترنت و پرداخت الكترونيك (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سرويس تبليغات (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
140 فناوري اطلاعات تدبير 60/107178 1402/04/20 051-36019251 tadbir.biz
آدرس: خراسان رضوي _ بلوار وكيل آباد - وكيل آباد 25 بين شيخ مفيد 7 و 9 پلاك 47
نرم افزار:
خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حسابداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اموال (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
فروش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
141 فناوري اطلاعات ناواكو 60/297468 1402/12/15 021-88381140 www.navaco.ir
آدرس: تهران _ تهران- خيابان شهيد مطهري- نبش خيابان فجر- پلاك 276
نرم افزار:
سامانه پرداخت الكترونيكي عوارض (ETC) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه امور كاركنان ناواكو (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه نوين (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه جامع آمار و اطلاعات (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه بازرسي مكانيزه شعب (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه اوراق حق تقدم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه كيوسك بانكي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه رفاه كاركنان ناواكو (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه نظارت مركزي كيوسك ناواكو (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
اجاره نامه، نامه معرفي ساختمان ها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم‌افزار پايانه هاي فروشگاهي ناواكو (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
142 فناوري اطلاعات و ارتباطات امن مهيمن 60/176389 1401/07/18 021-88019001 www.mohyamen.ir
آدرس: تهران _ محله عباس آباد- خيابان شهيد بهشتي- پلاك 272
نرم افزار:
پلتفرم يكپارچه‌سازي و تحليل داده ستاره (DIAP) (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه ارتباط بومي صوتي تصويري و متن (سروش پلاس) (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
شبكه احراز هويت كاربران ارتباطات (شاهكار) (7240312301 - توسعه پايگاه اطلاعاتي)
سيستم هاي مديريت فرآيندهاي سازماني (BPMS) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
پلتفرم تحليل عملكرد (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
پلتفرم تحليل روابط ستاره (LAP) (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
143 فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان 60/297486 1402/12/15 021-26209395 www.fanap.ir
آدرس: تهران _ پارك فناوري پرديس، بلوار نوآوري، كوچه نوآوري 12، پلاك 123
نرم افزار:
سرزمين هوشمند پاد (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه مديريت گذرگاه تبادل اطلاعات (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
مديريت يازده پروژه اولويتدار دولت الكترونيك (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
144 فناوري اطلاعات و ارتباطات ثمين راي 60/179829 1401/07/21 011-32475328 www.saminray.com
آدرس: مازندران _ ميدان اوقاف-خ شريعتي- ساختمان آپادانا طبقه 6
نرم افزار:
بانكداري ثمين (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
منابع انساني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
قاصدك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
145 فناوري پيشرفته پارسيان 60/305799 1401/12/12 021-61064000 https://www.bertina.ir/
آدرس: تهران _ خيابان ستارخان- كوچه حجت - پلاك 8 - طبقه اول
نرم افزار:
مديريت نشر محتوا و سايت اينترنتي ماندگار (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
مديريت چند رسانه اي برخط سايت تابان (7240312302 - ذخيره اطلاعات در فرمت مناسب)
نشر هوشمند برخط نگين (7240312302 - ذخيره اطلاعات در فرمت مناسب)
مديريت چندرسانه اي امن محتواي برخط يكتا (7230412307 - ميزباني اختصاصي فضاي وب)
مديريت نشر چند رسانه اي مكان محور هوشمند سروش (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
146 قطب فن آوري اطلاعات شمس 60/161134 1402/07/04 041-33352235 www.itshams.ir
آدرس: آذربايجان شرقي _ تبريز، خيابان چاي كنار، نرسيده به زيرگذرآبرسان، جنب تامين اجتماعي، كوچه علي نژاد، پلاك 405
نرم افزار:
نظام پيشنهادها (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
پورتال شمس (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
147 كارا افزار ايده آل 60/304665 1402/12/22 021-77449322 www.karaafzar.com
آدرس: تهران _ ميدان رسالت ، خيابان شهيد علي يزدان پناه )۵۳ ، )خيابان شهيد خاندل دهخورقان )۱۵۸ ، )پلاك10 ، ساختمان سپهر ، طبقه چهارم ، واحد جنوب شرقي ، واحد11
نرم افزار:
نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان CRM ايده آل (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
اپليكيشن موبايل ويژه كاربران نرم افزار سي آر ام ايده آل (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
نرم افزار قرعه كشي ايده آل (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار خزانه داري و چاپ روي چك ايده آل (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول مديريت فروش ( پيش فاكتور - فاكتور فروش - فاكتور خريد ) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول دبيرخانه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول ارسال پيامك sms (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول مديريت تماس تلفني شامل كالرآيدي و ضبط مكالمات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول ارسال ايميل گروهي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول تنخواه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول ارتباط با شبكه هاي اجتماعي مانند تلگرام (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول فرم ساز (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول فرايند ساز (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول صفحه ساز و اخبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول ارسال و دريافت اطلاعات از اكسل (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول باشگاه مشتريان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول فروشگاه آنلاين (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار فروشگاه آنلاين تحت وب (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
نرم افزار سايت ساز CMS (7220512342 - نرم افزار توليد صفحات وب)
نرم افزار CRM - اپليكيشن موبايل اندرويد و آي او اس (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
توسعه و پشتيباني نرم افزارهاي توليدي (7220412346 - نصب نرم افزار، آموزش و پشتيباني كاربران سيستم نرم افزاري)
نرم افزار CRM - ماژول برقراري ارتباط با ساير سيستم ها مانند حسابداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مشتركين (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
148 كارت اعتباري ايران كيش 60/262654 1402/11/03 021-85947555 www.irankish.com
آدرس: تهران _ خيابان احمد قصير(بخارست) كوچه هشتم پلاك 28
نرم افزار:
آسان خريد (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
درگاه پرداخت اينترنتي (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
پات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
MRS (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
149 كامپيوتر سند پرداز 60/286276 1401/11/25 021-88918513 www.sanadpardaz.com
آدرس: تهران _ بلوار كشاورز- خيابان فلسطين- پلاك 399-طبقه 4 شمالي
نرم افزار:
ERP- برنامه ريزي توليد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ERP- نگهداري و تعميرات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ERP- بهاي تمام شده (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
erp-حقوق و دستمزد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
150 كاوش راه انديشه 60/160689 1401/06/31 021-40443630 www.kara-geo.ir
آدرس: تهران _ كن- كندگذر همت شرق- بعد از احمدكاشاني- خيابان پرديس- مجتمع پرديس 1 طبقه 2 واحد 27
نرم افزار:
سيستم اطلاعات مكاني تحت وب كارا (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
نرم افزار موبايل مديريت روسازي و ابنيه راه (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
توسعه سامانه اطلاعات مكاني تحت وب و اپليكيشن تلفن همراه (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
توسعه و پشتيباني سيستم اطلاعات مكاني تحت وب (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
ايجاد و استقرار سامانه اطلاعات مكان محور (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
151 كندا ايده 60/142679 1401/06/10 021-88335022 www.kandaidea.com
آدرس: تهران _ خيابان كارگر شمالي- پايين تر از بيمارستان قلب خيابان شهريور پلاك 25-27 طبقه 4 و 5
نرم افزار:
ITEMS (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
MapPlus (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
PixO (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
Flare (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
Kanda MapEX (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
ICenS (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
Land Bank (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
Kanda-Web GIS (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
Doxo (7220512347 - نرم افزار مديريت اسناد)
MarinePlus (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
152 كهكشان رايانه الوند 60/296604 1401/12/04 08632802508 www.kahkeshanco.com
آدرس: مركزي _ سايت اصلي پارك علم و فناوري-كيلومتر5 جاده خمين-جنب پست انجيرك-بلوكB-اتاق210
نرم افزار:
نرم افزار حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار فروش و انبار (7220512320 - نرم افزار انبار كالا)
نرم افزار پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري شبكه داخلي LAN (7210512307 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري شبكه داخلي LAN)
اجرا و مونتاژ سيستم هاي سخت افزاري ساخت به كمك رايانه CAM (7210512312 - اجرا و مونتاژ سيستم هاي سخت افزاري ساخت به كمك رايانه CAM)
اجرا و مونتاژ سيستم هاي سخت افزاري مهندسي CAE (7210512313 - اجرا و مونتاژ سيستم هاي سخت افزاري مهندسي CAE)
اجرا و مونتاژ سيستم هاي سخت افزاري شبكه داخلي LAN (7210512314 - اجرا و مونتاژ سيستم هاي سخت افزاري شبكه داخلي LAN)
سيستم اتوماسيون اداري (7210512315 - اجرا و مونتاژ سيستم هاي سخت افزاري سيستم اتوماسيون اداري)
مركز داده قابل حمل (7210512318 - طراحي و مونتاژ مركز داده قابل حمل)
نرم افزار ابزارهاي طراحي (7220412305 - نرم افزار ابزارهاي طراحي)
قفلهاي نرم افزاري (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
نرم افزار ERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار خريد كالا (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
نرم افزار توليد محصول (7220512319 - نرم افزار توليد محصول)
نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
نرم افزار توليد صفحات وب (7220512342 - نرم افزار توليد صفحات وب)
بازسازي و نوسازي رايانه هاي غير قابل حمل (7250412302 - بازسازي و نوسازي رايانه هاي غير قابل حمل)
بازسازي و نوسازي رايانه هاي قابل حمل (7250412303 - بازسازي و نوسازي رايانه هاي قابل حمل)
153 كياكوشيار رايانه 60/75013 1403/03/22 051-37657222 samanshahr.com
آدرس: خراسان رضوي _ بلوار جانباز-خيابان جانباز 3- ساختمان ست سنتر- طبقه 4
نرم افزار:
سامان شهر (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
درگاه خدمات اينترنتي خدمات غيرحضوري (درسا) (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
154 گام الكترونيك 60/128619 1402/05/19 021-41836000 www.gamelectronics.com
آدرس: تهران _ تهران، خيابان خرمشهر، خيابان مرغاب، كوچه سرمد، پلاك 31
نرم افزار:
الماس گام (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
بسامد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه مديريت اسناد حسابداري شعب (ساماش) (7220512347 - نرم افزار مديريت اسناد)
155 گروه صنعتي آرادكنترل 60/247958 1401/10/14 026-32245077 www.aradcontrol.com
آدرس: البرز _ بلوار شورا ساختمان حسيني بلوك 1 واحد 8
نرم افزار:
نرم افزار DCS (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
سيستم كنترل DCS فرآيندهاي توليدي (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
نرم افزارسيستم مانيتورينگ توليد كك (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
سيستم كنترل WTP (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
سيستم كنترل هوشمند موتورخانه (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
نرم افزارسيستم مانيتورينگ قطار شهري (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
156 گروه نرم افزاري پيوست 60/310659 1401/12/17 021-83847160 www.payvast.com
آدرس: تهران _ شهرك غرب .بلوار فرحزادي .بهاران 1.پلاك18
نرم افزار:
اتوماسيون اداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مديريت بايگاني اسناد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حضور و غياب (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار پرسنلي و صدور احكام (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار پورتال پرسنلي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار جذب و استخدام (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار ارزيابي عملكرد كاركنان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار سازمان و تشكيلات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار تسهيـــلات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار بيمه و درمان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار انتــصابات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اماكن رفاهــي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حسابداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حسابداري دولتي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار بازرگاني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار انبار و كالا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اموال و داراييهاي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار هولدينگ سازماني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار ارزي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار بودجه و اعتبارات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار پيمان و قراردادها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار ساخت و توليد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار دبيرخانه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار فرم ساز و موتور گردش كار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مديـريت خـريـداران (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مديريت جلسات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
157 گرين وب سامانه نوين 60/304667 1402/12/22 051-37638100 www.greenweb.ir
آدرس: خراسان رضوي _ تقاطع بلوار خيام و سجاد،مجتمع خليج فارس ،طبقه چهارم
نرم افزار:
سيستم جامع مديريت چاپخانه‌ها (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار شبكه توزيع محتواي ابري-CDN (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
158 گسترش خدمات كاراتلفن 60/179277 1402/07/27 021-44372099 http://www.gkkt.ir
آدرس: تهران _ بلوار مرزداران-خيابان سپهر -سپهر يكم -پلاك 2 -واحد 1
نرم افزار:
مركز تلفن DS1000 (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
تلفن تحت شبكه K10 (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
OLT KFH (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
159 گسترش راهكار انديشه فردا 60/269199 1402/11/10 051-36036061 graphinfotec.com
آدرس: خراسان رضوي _ خراسان رضوي - مشهد - بلوار شهيد فرامرز عباسي - فرامرز عباسي 32- اولين كوچه سمت راست - پلاك 5 واحد يك
نرم افزار:
مديريت فرآيندهاي كسب و كار (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
حضور و غياب (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
سامانه جامع حمل و نقل بار درون شهري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع مديريت ارتباط مردمي 137 (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه نظارت، بازرسي و مديريت كار همراه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار كنترل تردد پرسنلي (تايمكس) (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
سيستم مكانيزاسيون فرآيندهاي استانداري خراسان رضوي (bpms) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه طرح مثلث اقتصادي بر بستر bpms استانداري خراسان رضوي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت سرويس هاي تحت نظارت سازمان اتوبوسراني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه سايما اتش نشاني مشهد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار مديريت مشتريان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار تجميع اطلاعات حمل و نقل همگاني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار موبايل سامانه نظارت بخش خصوصي سازمان اتوبوسراني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ماژول هاي گزارش ساز، داشبورد ساز و اپليكيشن تحت موبايل (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
اپليكيشن اندرويدي جامع اطلاع رساني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت فرآيند هاي سازماني گراف (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم آرشيو پرسنلي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه ارزيابي عملكرد پرسنل - ارتقا شغلي و داشبورد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
طراحي فرآيند به سفارش مشتريان مبتني بر زيرساخت مديريت فرآيند هاي كسب و كار (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع املاك و مستغلات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم مكانيزاسيون فرآيندهاي سازماني استانداري خراسان رضوي (شامل مثلث توسعه فرهتگي و اقتصادي استان و (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
توليد سامانه حمل بار (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت فرآيندهاي كسب و كار BPMS و نرم افزار كنترل تردد پرسنلي تايمكس (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه ها و سرويس هاي نرم افزاري بر روي زيرساخت نرم افزاري مديريت فرآيندهاي كسب و كاري BPMS گراف(سام (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع آتش نشاني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
بازتوليد سامانه سمات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت فرآيندهاي كسب و كار استانداري خراسان رضوي (BPMS) و زيرسيستم مثلث اقتصادي با استاندارد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه هسته ي گزينش استانداري بر بستر BPMS استانداري خراسان رضوي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع حمل بار (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه ايجاد و نظارت كار همراه و مديريت اطلاعات مكان محور (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع عمليات شركت بهره برداري قطارشهري مشهد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع ارتباط مردمي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت كار همراه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه طرح مثلث اقتصادي استان بر بسترBPMS (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع حمل و نقل بار درون شهري اهواز (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ايجاد سيستم هاي سفارشي مبتني بر بستر فرم ساز گراف (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
توسعه و پشتيباني بازتوليد سامانه سمات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
160 گسترش طراحان نقش الماس 60/221321 1402/09/16 021-22088401 www.inoti.com
آدرس: تهران _ سعادت آباد ، چهار راه سرو ، پ 76 برج بانك تجارت طبقه 11 واحد 45/1
نرم افزار:
سامانه ارتباط با مشتري USSD (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
رزومه ساز الكترونيك ICV (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
سرويس پيشرفته اشتراك صوت و تصوير ENAMA (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
كارت ويزيت الكترونيك EBC (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
رزومه ساز الكترونيك چند زبانهIAM (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سامانه تبليغات مجازي EAds (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
سامانه رزرو و نوبت دهي IReserve (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سامانه پخش زنده ELive (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
منوي ديجيتال IMenu (7240312302 - ذخيره اطلاعات در فرمت مناسب)
سامانه فروش سريع محصول ITag (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه معرفي عمومي IProfile (7240412307 - نشر آنلاين نرم افزار)
سامانه سايت ساز IWeb (7240412307 - نشر آنلاين نرم افزار)
سامانه برگزاري دوره آموزشي IEdu (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
سامانه پشتيباني ITicket (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سامانه فرم ساز پيشرفته IForm (7240312302 - ذخيره اطلاعات در فرمت مناسب)
سامانه كلاس مجازي IClass (7240412307 - نشر آنلاين نرم افزار)
سامانه بايگاني فضاي ابري IFiler (7240312302 - ذخيره اطلاعات در فرمت مناسب)
سامانه صدور فاكتور IFactor (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه شارژ ساختمان ICharge (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سامانه مديريت حضور و غياب پرسنل ITime (7240312302 - ذخيره اطلاعات در فرمت مناسب)
سرويس مديريت ارتباطات صوتي IIVR (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
اشتراك ويديو خانگي EnamTv (7240412309 - پخش اينترنتي راديو و تلويزيون)
161 گسترش فناوران اطلاعات يگانه 60/282372 1402/11/24 021-22466748 yeganehsoft.com
آدرس: تهران _ خيابان شريعتي-كوچه مشايخي - پلاك 2 - واحد 25
نرم افزار:
نرم افزار بايگاني(آرشيو) اسناد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار دبيرخانه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
آناليز آزمون (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
بايگاني اسناد اداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
صندوق قرض الحسنه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون اداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار دبيرخانه يگانه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
162 گسترش فناوري موج سپهران 60/319178 1401/12/25 021-22904429 www.sepehran.co.ir
آدرس: تهران _ تهران،بلوار ميرداماد،خيابان نساء،خيابان تاج‌بخش،پلاك 26،طبقه همكف ، زنگ 2
نرم افزار:
نرم افزارهاي كنسول صنعتي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزارهاي پردازش سيگنال و داده (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پايش و آناليز طيف و سيگنال (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
163 مبنا داده آرين سيستم 237551 1401/09/13 021-88549360 ariansystem.net
آدرس: تهران _ تهران ، خيابان آپادانا ، خيابان نوبخت ، خيابان ششم ، پلاك 66 طبقه پنجم
نرم افزار:
نرم افزار برنامه ريزي منابع سازماني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون اداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حسابداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار انبار و حسابداري انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار خريد و تداركات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار فروش و حسابداري فروش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اموال و دارايي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار دريافت و پرداخت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار رديابي كالا و محصول (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار سفارشات خارجي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حسابداري بهاي تمام شده (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار تعميرات و نگهداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار برنامه ريزي توليد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار كنترل امور قراردادها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار فروش ارزي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مناثصه و مزايدات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار پخش و توضيع مويرگي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار خدمات پس از فروش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار ترخيص كالا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار پرتال مشتريان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار امور سهام (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حسابداري تجميعي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حسابداري تلفيقي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار صورتهاي مالي اساسي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار سيستم تسعير ارز (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار نسبت هاي مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار بودجه و اعتبارات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار پرسنلي و احكام (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار ارزيابي عملكرد كاركنان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار تشويق و تنبيه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حضور و غياب (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار آموزش كاركنان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار احكام امتيازي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار رفاه كاركنان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار پرتال كاركنان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار تضمين كيفيت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار تكوين محصول (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار كاليبراسيون (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار كنترل كيفيت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار آزمايشگاه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار توزين (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار آرشيو اسناد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرمافزار انتقال اطلاعات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مديريت فرآيندها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مديريت هوشمند پيام (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مديريت درخواست ها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار ارتباط با مشتريانCRM (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار ثبت نام آموزش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
164 مجتمع خدمات مهندسي آيين كامپيوتر 60/133012 1401/05/27 021-22893778 aien.net
آدرس: تهران _ پاسداران- خيابان پايدارفرد- خيابان موسوي( گلستان 5) - پلاك 192- طبقه 3- واحد 304
نرم افزار:
سامانه جامع صورت وضعيت پي وب (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
تدبير (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
اطلس جغرافيايي آئين (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
165 مديريت راهبردي راشا انديشه 60/249400 1402/10/19 021-46015945 www.rasha.co
آدرس: تهران _ باغ فيض بزرگراه شهيد ستاري كوچه شقايق 16 پلاك 18 طبقه سوم
نرم افزار:
اتوماسيون جامع راشا (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
اتوماسيون جامع آموزش راشا (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار جامع صنعتي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار جامع زنجيره تامين (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار جامع منابع انساني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار جامع مديريت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
166 مرسا تحليل گران دادگان 60/148874 1402/06/20 021-88178201 http://morsainternational.com
آدرس: تهران _ خيابان سهروردي شمالي خيابان ميرزاي زينالي غربي پ 106
نرم افزار:
PAYAD (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
BCPay (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
167 مركز گسترش فناوري اطلاعات 60/311479 1402/12/29 021-88510911 www.magfa.com
آدرس: تهران _ خيابان دكتر بهشتي-بين انديشه و سهرودي- ساختمان شماره 65
نرم افزار:
سامانه اعتبارسنجي و رتبه بندي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه نماد الكترونيكي-اينماد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار حمل و نقل (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
سامانه پايش ناوگان شهرداري تهران (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
مديريت عرصه جغرافيايي شهرك كاوش (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
توانمندسازي، توليد و توسعه اشتغال پايدار (تاپ) (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه اعتبارسنجي و رتبه بندي (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
168 مشاورين بهبود روش ها و سامانه هاي مبنا 60/310149 1401/12/17 021-88861214 www.mabna.ir
آدرس: تهران _ ميدان هفت تير ابتداي مفتح جنوبي خيابان عارف اديب شماره 12 طبقه اول
نرم افزار:
سامانه آمار و اطلاعات بانكي (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه داشبورد مديران مبنا (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه ساخت مكعب داده (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
آرشيو الكترونيكي اسناد (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
مديريت اطلاعات ابزارهاي پرداخت الكترونيك (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
169 معماران عصر دانش 60/176390 1401/07/18 021-88875626 aka.co.ir
آدرس: تهران _ خيابان ميرداماد غربي-ساختمان نقره-پلاك363-طبقه 6
نرم افزار:
ايزي بيمه (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
مديريت كارگزاري‌هاي آنلاين بيمه (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
170 منشور سيمين 60/219990 1402/09/15 021-66595961 www.dedj.com
آدرس: تهران _ توحيد ـ خيابان پرچم خيابان خوش شمالي پلاك ۱۰۱طبقه اول
نرم افزار:
ARM Manager (7220412303 - نرم افزار نصب و شناسايي دستگاههاي داخلي و جانبي رايانه)
Tiny Manager (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
سفارشگير مشتري شگرد اندرويدي (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
نرم افراز فروشگاهي شگرد نسخه ويندوز (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
نرم افراز فروشگاهي شگرد نسخه اندرويد (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
نرم افزار رستوران شگرد نسخه اندرويد (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
نرم افزار رستوران شگرد نسخه ويندوز (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
سفارشگير مشتري شگرد نسخه ويندوزي (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
171 مهندسي ارتباطي پ‍يام پ‍رداز 60/271957 1402/11/12 031-33375550 payampardaz.com
آدرس: اصفهان _ بزرگراه شهيد خرازي خيايان شهيدان شرقي كوچه 2 ابتداي بن بست بهار پلاك 44
نرم افزار:
سامانه مديريت اطلاعات و رويدادهاي امنيتي راوين(SIEM) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
سامانه امن‌سازي دسترسي به سرويس هاي سازماني كيهان(Keyhan) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
سامانه دروازه امنيتي نارين (Security Gateway) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
سامانه مديريت دسترسي هاي ويژه رايمون(PAM) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
سامانه حفاظت از اسناد سازماني رايان(DRM) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
سامانه مديريت هويت و دسترسي سامان(MFA) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
سامانه مديريت هويت و دسترسي سامان(IAM) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
توكن امنيتي سخت افزاري كيا (USB) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
نرم افزار رمز كننده ديسك ارگ (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
172 مهندسي بهين پژوهش خاور 60/239702 1401/10/06 021-77491649 www.behinco.com
آدرس: تهران _ ميدان رسالت. خيابان هنگام . خيابان فرجام . بعد از خيابان 49. شماره 976 ( ساختمان سمانه ) واحد 5
نرم افزار:
نرم افزار HAFIZ (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
نرم افزار HPC (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار FACE (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
173 مهندسي پديدپرداز 60/297525 1402/12/15 021-88506321 www.pdpsoft.com
آدرس: تهران _ خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد خليل حسيني، خيابان شهيد حسين ميرزائي زينالي، پلاك110، طبقه دوم
نرم افزار:
BillYard-E (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
BillYard-M (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
174 مهندسي پژوهشي فراگستر پويا 60/103284 1401/04/23 021-42623000 www.faragostar.net
آدرس: تهران _ خ مطهري خ كوه نور خ 7 پ11
نرم افزار:
نرم افزار اتوماسيون اداري و مديريت فرايندهاي كسب و كار فراگستر (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مديريت فرايند هاي كسب و كار BPMS (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم هاي مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
175 مهندسي پيشتازان انديشه پويا 60/195435 1402/08/17 021-44026064 www.pap-ict.ir
آدرس: تهران _ بلوار فردوس شرق جنب مخابرات آيت الله كاشاني پلاك 192 طبقه چهارم واحد 11
نرم افزار:
سامانه جامع آزمايشگاه ها (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه مانيتورينگ آفتكش هاي نباتي (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه صدور پروانه ها (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه دارويي دامپزشكي (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه پست يافته (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه مواد كودي كشور (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه جامع اراضي كشور (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
176 مهندسي شبكه و فناوري اطلاعات همگامان 60/285306 1401/11/24 021-886478 www.partners.ir
آدرس: تهران _ ملاصدرا شيخ بهايي شمالي صائب تبريزي غربي پلاك 1 طبقه 2
نرم افزار:
مركز تماس رجيستري موبايل (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
اداري و مالي همگامان سفارش ويژه افغانستان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
عوارض خودرو شهرداري (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
خدمات ويژه شهروندي (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
177 مهندسي تذرو افزار 60/271963 1402/11/12 021-230330 www.tazarv..com
آدرس: تهران _ تهران – بلوار سعادت آباد – بلوار سرو غربي – خيابان صرافهاي شمالي – نبش كوي 17 شرقي – پلاك 1-طبقه اول
نرم افزار:
بستر نرم افزار مديريت فرايندهاي كسب و كار BPMS(TBS) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم ضبط مكالمات حرفه اي HCLS3000 (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
Contact Center مركز تماس (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
نرم افزار ثبت حوادث و اتفاقات 121 (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
نرم افزار بازديد و نگهداري PM (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
178 مهندسي مشاور عصر فن آوري دانش 60/293778 1401/12/02 021-885332 www.kte.ir
آدرس: تهران _ خ خرمشهر - خ شهيد عشقيار ( نيلوفر ) - كوچه چهاردهم - پلاك 22
نرم افزار:
اپليكيشن موبايل (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
فرابر (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سرور اختصاصي (7230412307 - ميزباني اختصاصي فضاي وب)
ابرستان (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
179 مهندسي نرم افزار رايورز 60/258964 1401/10/26 021-84363000 www.rayvarz.com
آدرس: تهران _ خيابان خالد اسلامبولي (وزراء)- خيابان 18- پلاك 30
نرم افزار:
حسابداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم مديريت فرايندهاي كسب و كار (rayBPMS) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پورتال سهامداران (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
MIS سيستم هاي يكپارچه اطلاعات مديريت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
180 مهندسي نرم افزار هلو 60/97703 1402/04/08 021-22223172 www.torfehnegar.com
آدرس: تهران _ تهران- بزرگراه شهيد مدرس- خيابان وحيد دستگردي شرقي (ظفر)- روبروي خيابان تخارستان- پلاك 175
نرم افزار:
پخش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
املاك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
آرايشگاه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
رستوران (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
181 مهندسي نرم افزارسازان سپاهان 60/254411 1401/10/21 031-32289368 www.narmafzarsazan.com
آدرس: اصفهان _ خيابان نشاط – مقابل اداره پست – ساختمان ايرواني – طبقه اول
نرم افزار:
سامانه مستند سازي مناقصات و قراردادها و بانك اطلاعات منابع (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه جامع نگهداري و تعميرات (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه آزمايشگاه مكانيك خاك و مقاومت مصالح (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه صنعتي طب كار (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
زبان كوچولو (7220412307 - بازي هاي رايانه اي)
182 مهندسي هوشمندسازگان 60/211782 1402/09/06 021-66733370 hosaco.ir
آدرس: تهران _ خيابان فردوسي شمالي خيابان صادق پ 7 طبقه نهم واحد 902
نرم افزار:
سامانه دريافت و پرداخت الكترونيك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه صورتحساب هاي متمركز پرداخت الكترونيك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
183 موج آينده فرافن 60/38950 1402/01/31 021-41297000 www.fwutech.com
آدرس: تهران _ آرژانتين-ساعي، خيابان الوند، كوچه برمك، پلاك 8، طبقه اول
نرم افزار:
سامانه سنجش QOE (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
راديو پترول (RPAT) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
ويروس كاو (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
MASP (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه DNS (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
پلتفرم اينترنت اشيا (IoT) (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
كيوسك ديده بان (7220412309 - نرم افزارهاي ضد ويروس)
184 موسسه خدمات مديريت و فن‌آوري رشد قلم‌ چي 60/275018 1402/11/16 021-22967763 gmtii.com
آدرس: تهران _ تهران - اقدسيه - بلوار ارتش - شانزده متري وليعصر - نبش خيابان پروين - پلاك 2 واحد 3
نرم افزار:
امن پايش (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
آزمايشگاه تجهيزات نظارت تصويري (آتن) (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
فرجا (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
هزاربين (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
سيمنا (سامانه يكپارچه مديريت و نظارت ايكس-ري) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
185 نرم افزاري امن پرداز 60/313332 1401/12/19 021-43912000 www.amnpardaz.com
آدرس: تهران _ ميدان ونك خيابان ملاصدرا خيابان شيخ بهايي جنوبي گرمسار غربي پلاك 76
نرم افزار:
ضدويروس پادويش (7220412309 - نرم افزارهاي ضد ويروس)
ميزكار امن پرداز (7220412303 - نرم افزار نصب و شناسايي دستگاههاي داخلي و جانبي رايانه)
سامانه نطارت ابري پادويش(سناپ) (7220412303 - نرم افزار نصب و شناسايي دستگاههاي داخلي و جانبي رايانه)
آنتي ويروس پادويش-نسخه ي اندرويد (7220412309 - نرم افزارهاي ضد ويروس)
سندباكس امن پرداز(جورگ) (7220512324 - نرم افزار هوش مصنوعي)
ضدباجگير پادويش (7220412309 - نرم افزارهاي ضد ويروس)
درگاه ايميل پادويش (7230412307 - ميزباني اختصاصي فضاي وب)
پرنتال كنترل (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
186 نرم افزاري ايده پرداز طلوع 60/310113 1401/12/17 021-77613815 www.toluesoft.com
آدرس: تهران _ خيابان انقلاب- روبروي پيچ شميران -ساختمان تنكابن - پلاك 352-طبقه 6- واحد 31
نرم افزار:
مديريت ارتباط با مشتريان ويژه بانك ها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم مديريت ارتباط با مشتريان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
فروشگاه اينترنتي طلوع (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
نرم افزار باشگاه مشتريان و مديريت قرعه كشي طلوع (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سيستم كارت وفاداري (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
حسابداري و خزانه داري (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
CRM ويژه بيمه (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
CRM ويژه خيريه (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
CRM ويژه آژانس مسافرتي (7220512342 - نرم افزار توليد صفحات وب)
نرم افزار خدمات پس از فزوش (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سيستم مديريت پروژه (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
187 نرم افزاري جادوي فكر 60/247969 1401/10/14 011-33259659 www.jco.ir
آدرس: مازندران _ ساري - خيابان پيروزي- نبش پيروزي 14 -ساختمان پارك علم و فناوري استان مازندران - طبقه سوم
نرم افزار:
سامانه مديريت متقاضيان پارك علم و فناوري و مراكز رشدمازندران (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه بازرسي و مانيتورينگ توزيع برق (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
بازرسي شركت توزيع برق (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
وب سايت غله استان مازندران بر اساس استانداردهاي دولت (7230412306 - طراحي وبسايت)
سامانه تحت وب مديريت ارتباط با مشتري كارما (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه ارزيابي كاركنان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
پورتال اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان مازندران (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
زيرسيستم گزارش نويسي (ناظرين-مجريان)- زيرسيستم كنترل و نظارت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع امورمشتركين برق منطقه اي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پرتال تحت وب پويا و تعاملي شهرداري ساري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه ثبت سفارش و اطلاع رساني بشكه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
طراحي پورتال شركت پلاستيك طبرستان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه سكنا(سامانه خانواده پايدار) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
188 نرم افزاري كيان نور رايانه 60/160680 1401/06/31 021-87700165 www.kyansoftco.com
آدرس: تهران _ خيابان سهروردي شمالي خيابان شهيد قندي خيابان 18 پلاك 1 طبقه 1و2و3
نرم افزار:
توليد كالاي محصول (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سفارش مشتري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم صندوق فروش كيان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
189 نما ديجيتال 60/152198 1402/06/23 021-88543756 www.vdap.ir
آدرس: تهران _ سهروردي شمالي- خيابان توپچي- پلاك 22- طبقه دوم
نرم افزار:
مديريت تصوير موج رايان (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
پردازش تصوير موج رايان (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
190 نماد ايران 60/139374 1402/06/07 021-887990 namaadiran.com
آدرس: تهران _ بزرگراه آفريقاي جنوبي - نرسيده به چهارراه جهان كودك - كوچه ناوك - پلاك 8
نرم افزار:
سيستم انبار (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم حسابداري مالي (7220412315 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خزانه داري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
اموال و دارايي ثابت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم حقوق و دستمزد و پرسنلي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
191 نو آوران ارتباطات دوران 60/310009 1402/12/26 021-43585101 www.douran.com
آدرس: تهران _ خيابان خرمشهر - خيابان صابونچي -كوچه ايازي (نهم )-پلاك 62
نرم افزار:
دورتال (7220512342 - نرم افزار توليد صفحات وب)
يكپارچه ساز دوران DIS (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
192 هادي حساب رايان نوين 60/212630 1402/09/07 021-88443634 www.hhrn.ir
آدرس: تهران _ خيابان شهيد مطهري-خيابان تركمنستان-كوچه سرو-پلاك 2-طبقه 5-واحد 14
نرم افزار:
سيستم حسابرسي مالي هادي حساب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پرتال مديريت كاركنان و كنترل پروژه هاي هادي حساب (تحت وب) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
راهكارهاي جامع مالي و اداري ، توليدي و بازرگاني هادي حساب (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم مديريت فرآيندهاي كسب و كارهاي سازمان (BPMS) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم وضعيت عملكرد پرسنل و مديريت پروژه ها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
193 هم انديشان صنعت مشاور 60/304679 1402/12/22 021-88086312 www.hico.ir
آدرس: تهران _ شهرك غرب. خيابان دادمان. فلامك شمالي . كوچه 16 . پلايك يك
نرم افزار:
مديريت پسماندهاي عمراني و ساختماني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت توزين و باسكول (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار تفكيك از مبدا (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
194 همتا رايانه 60/304654 1402/12/22 051-37651421 www.HamtaRayaneh.ir
آدرس: خراسان رضوي _ بلوار ملك آباد، ملك آباد 25، پلاك 1
نرم افزار:
سامانه جامع مديريت پسماند (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع اتوبوسراني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم جامع منابع انساني ، مالي و پشتيباني همتا ( شامل 20 سيستم مختلف از جمله تشكيلات ، پرسنلي ، حقوق (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم مديريت آمار و اطلاعات (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه پنجره واحد خدمات سرمايه گذاري (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم عوارض پايانه هاي مسافربري (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم مديريت فرآيندهاي كسب و كار (BPMS) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم اداري مالي همتا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
195 همكاران سيستم 60/176400 1401/07/18 021-833820 www.systemgroup.net
آدرس: تهران _ ونك-خيابان تك شمالي - خيابان عطار-پلاك 8 - طبقه سوم - واحد 4
نرم افزار:
راهكاران - ماجول مديريت توليد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
راهكاران-ماجول فروش داخلي و بورسي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
راهكاران-ماجول فروش و پخش (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
راهكاران-موبايل سرويس پخش (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
راهكاران- ماجول انبارداري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
راهكاران-ماجول كنترل كيفيت (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
راهكاران-ماجول نگهداري و تعميرات (7220512319 - نرم افزار توليد محصول)
راهكاران-ماجول دريافت و پرداخت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
راهكاران - مديريت سرمايه‌هاي انساني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
راهكاران- ماجول بهاي تمام شده (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
راهكاران-ماجول دفتر كل (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار هوشمندي راهكاران (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
راهكاران-ماجول مديريت ظروف (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
راهكاران-ماجول صورت هاي مالي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار يكپارچه بخش دولتي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار يكپارچه بخش خصوصي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزارحسابداري تلفيقي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون اداري تحت وب (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار فروش فروشگاهي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار مديريت منابع انساني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سرو CRM (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
راهكاران - ماجول كنترل بودجه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
196 هوژان انديشه گستر 60/275020 1402/11/16 021-88484349 http://hojangroup.com
آدرس: تهران _ بلوار مرزداران، پلاك 59، طبقه 2، واحد 4
نرم افزار:
سامانه مديريت پروژه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت دانش پركاس (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه هوش تجاري (BI) (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه خدمات مشتركين (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه جمع آوري اطلاعات و داده ها (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
پورتال هاي سازماني (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
اپليكيشن شبكه اجتماعي (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
درگاه حمل و نقل ريلي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
197 هوش مصنوعي رايورز 60/113798 1402/04/28 02140443657 http://airayvarz.com/
آدرس: تهران _ شهرزيبا، خيابان احمدكاشاني، لاين كندرو همت شرق، خيابان پرديس، ساختمان پرديس1، طبقه سوم، واحد 41
نرم افزار:
سامانه جامع آرشيو الكترونيك اسناد و مديريت محتوي سازماني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه جامع تشخيص چهره اداره تشخيص هويت آگاهي ناجا (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
Optical Character Recognition catalog (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار تشخيص اثر انگشت (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار تشخيص عنبيه (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار آرشيو اسناد سگال سان (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار تشخيص چهره (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه پايش ويدئويي بر اساس تشخيص چهره (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه حضور غياب (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
تشخيص پلاك (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
فرم خوان (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم كنترل دسترسي (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
رديابي حركات چشم سنتي گز (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
اشارهگر هوشمند (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار نظارتي مديريت تصوير (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
198 وب افزار سام 60/313326 1401/12/19 021-88537748 www.saam.co.ir
آدرس: تهران _ خيابان مطهري- خيابان كوه نور- كوچه پنجم پلاك 1 واحد 10
نرم افزار:
نرم افزار حسابداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
فروش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مديريت درخواست (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
تامين كنندگان و خريد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
زير سيستم ارزي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
زير سيستم شعب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت امور قراردادها (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
فروش و مشتريان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
صورتهاي مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
دارائي ثابت و اموال (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت گردش كار (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سفارشات خارجي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
دريافت و پرداخت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
فروش فروشگاهي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
برنامه ريزي آموزش (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
انبارداري و حسابداري انبار (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
خدمات پس از فروش (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت توليد و بهاي تمام شده (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
گزارشات NIOC (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مديريت فضاي انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
تسهيم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مديريت ارتباطات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)

شرکت هاي منقضي شده
# نام شرکت شماره پروانه تاريخ انقضا تلفن آدرس اينترنتي