بازگشت به صفحه اصليچهارشنبه، 8/4/01 
   بروزرساني اطلاعات ظرفيت هاي توليد (فعال و نيمه تمام)   

من مديرعامل شركت مي باشم كه متقاضي ثبت نام در چند طرح مانند: جواز تاسيس، ستاد تسهيل و ... مي باشم با توجه به اينكه اين قسمت از دو فرم تشكيل شده است آيا من بايد هر دو فرم را تكميل نما&
تاريخ: 03/09/1390


همانطور كه در راهنما به طور كامل توضيح داده شده است، اگر شركتي بخواهد در هر يك از طرح هاي موجود در سامانه ثبت اطلاعات نمايد مي بايست هر دو فرم موجود را تكميل نماد كه البته فرم دوم از 4 نوار تشكيل شده است كه هر 4 قسمت مي بايست توسط شما تكميل گردد.

بازگشت