بازگشت به صفحه اصليسه شنبه، 25/5/01 
   بروزرساني اطلاعات ظرفيت هاي توليد (فعال و نيمه تمام)   


ورود اطلاعاتراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هاپرس و جوپرونده بنگاهحساب کاربريراهنماي ثبت اطلاعات معادن
راهنماي استفاده از سيستم طرح هاي نيمه تمام
راهنماي اطلاعات عمومي بنگاه
راهنما ثبت اطلاعات معادن بدون بهره‌بردار


Untitled Document
راهنما

اين سامانه به منظور ثبت اطلاعات طرح هاي نيمه تمام طراحي و راه اندازي شده است. مطالب ذيل در خصوص نحوه
ثبت اطلاعات در سامانه مذکور است. اميد است کاربران گرامي با مطالعه اين راهنما به دانش مورد نياز دست يابند.

براي دسترسي به سامانه روي لينک نام کاربري و رمز عبور در بالاي صفحه کليک کنيد و نام کاربري و رمز عبور خود را
وارد نماييد.

جستجو

1. براي ثبت اطلاعات مربوط به طرح هاي نيمه تمام از قسمت نوع واحد / وضعيت * گزينه طرح هاي نيمه تمام را
انتخاب نماييد.

2. براي جستجوي مجوز بر روي کلمه اينجا در عبارت "براي تعيين جواز اينجا را كليك كنيد" کليک نماييد.

3. در صفحه باز شده جديد شما مي توانيد با هر يک از مشخصات يا چند مشخصه همزمان مجوز مورد نظر خود را
جستجو نماييد. نتايج جستجو در پايين صفحه نمايش داده مي شود. با کليک روي دکمه انتخاب، مجوز مورد نظر به
فهرست واحدهاي بنگاه اضافه مي شود.

فهرست واحدهاي بنگاه

در اين قسمت اطلاعات مجوزهاي انتخاب شده نمايش داده مي شود. براي ورود اطلاعات تکميلي (شامل: زمين،
پيشرفت طرح، تسهيلات و محصولات)، روي مجوز مورد نظر کليک نماييد.

توجه:تا زماني که تمامي فيلدهاي ضروري را تکميل نکرده باشيد ثبت اطلاعات شما کامل نخواهد بود و کد رهگيري
دريافت نخواهيد کرد

زمين

در اين زبانه اطلاعات خواسته شده مربوط به زمين طرح را وارد نماييد و در پايان دکمه تاييد را بزنيد.

پيشرفت طرح

1. در اين زبانه ابتدا وضعيت طرح خود را مشخص نماييد.

2. براي تکميل فرم پيشرفت روي کلمه اينجا در عبارت "براي تكميل فرم پيشرفت اينجا را كليك كنيد" کليک نماييد.

3. در صفحه جديد باز شده هر يک از موارد خواسته شده فرم پيشرفت را وارد نماييد و روي دکمه ثبت کليک کنيد.

4. در انتها پس از تکميل اطلاعات مربوط به وضعيت طرح و در صورت تمايل واگذاري طرح روي دکمه تاييد کليک نماييد.

تسهيلات

در صورت استفاده از تسهيلات، اطلاعات خواسته شده را در اين زبانه وارد نموده و دکمه ارسال را بزنيد.

محصولات

1. در قسمت بالاي اين زبانه، اطلاعات محصولات ثبت شده قبلي، مربوط به مجوز انتخاب شده نمايش داده
مي شود.

2. براي ثبت محصولات با کد آيسيک ده رقمي روي کلمه اينجا در عبارت "براي وارد کردن طبقه محصول و شماره آيسيک
(ISIC) آن اينجا را کليک کنيد." کليک نماييد تا صفحه درخت محصولات باز شود.

3. در صفحه بازشده جديد محصول مورد نظر خود را از درخت محصولات انتخاب نماييد.

4. بعد از انتخاب محصول اطلاعات نام محصول، کدISIC و واحد سنجش در اين زبانه نمايش داده مي شود، پس از
درج ايران کد و ظرفيت توليد دکمه تاييد را بزنيد.

5. محصولات ثبت شده کليه مجوزها در قسمت پايين زبانه به شما نمايش داده مي شود.

توجه:از آنجا که ممکن است واحد سنجش در طبقه بندي جديد محصولات با طبقه بندي قديمي متفاوت باشد
در درج ظرفيت توليد به واحد سنجش دقت فرماييدUntitled Document
راهنما


راهنماي ثبت اطلاعات معادن


پس از ورود به پروفايل بنگاه در فيلد "نوع واحد/وضعيت" گزينه "معدن" را انتخاب نموده و با تکميل ساير اطلاعات خواسته شده روي دکمه تاييد کليک نموده و معدن خود را ثبت نماييد. معدن ثبت شده در جدولي که در پايين همين قسمت قرار دارد نمايش داده خواهد شد.
براي تکميل ساير اطلاعات معدن کاربر ابتدا بايد معدن ثبت شده در جدول را انتخاب نموده و سپس با کليک روي عنوان هر فرم (مانند 1-واحد توليدي، 2-اطلاعات جاري معدن و ...) اطلاعات مربوط به آن معدن را وارد نمايد و در هر قسمت براي ثبت اطلاعات بر روي دکمه تاييد کليک نمايد.
توجه کنيد اگر بنگاهي بيش از يک معدن داشته باشد بايد مراحل ذکر شده بالا را براي تمام معادن خود تکرار نموده و اطلاعات مربوط به هر معدن را به طور مجزا ثبت نمايد.
واحد توليدي

اين فرم شامل اطلاعات آدرس معدن، مشخصات محدوده معدن و مختصات رئوس محدوده معدن است که بايد براساس اطلاعات مندرج روي پروانه بهره‌برداري ثبت شود. همچنين لازم است تا مختصات رئوس پروانه بهره‌برداري به همان ترتيب مندرج در پروانه بهره‌برداري (A، B، C و ...) درج شود. پس از تکميل تمامي اطلاعات درخواستي در اين قسمت روي دکمه تاييد کليک نموده و صفحه بعد را براي ورود اطلاعات انتخاب نماييد.
اطلاعات جاري معدن

در اين فرم نيز اطلاعات خواسته شده تکميل نموده و در نهايت با زدن دکمه تاييد اطلاعات را ثبت نماييد.
انرژي و آب

اين بخش داراي 4 فرم جداگانه براي ثبت اطلاعات مربوط به برق، گاز، فرآورده هاي نفتي و آب مورد مصرف در واحد معدني است.

برق- در قسمت برق يکي از گزينه‌هاي مربوط به نوع منبع تامين برق معدن را انتخاب نموده و متناسب با آن اطلاعات مربوط را تکميل نماييد. در صورتيکه معدن بيش از يک انشعاب برق سراسري و يا بيش از يک مولد داخلي داشته باشد بايد تمامي آنها را به طور مجزا در اين قسمت ثبت نمايد.

گاز- در قسمت گاز اگر معدن از انشعاب شبکه سراسري گاز استفاده مي‌نمايد گزينه بلي را انتخاب نموده و مشخصات انشعاب را ثبت نماييد. در صورتيکه وجود چند انشعاب‌ بايد مشخصات تمامي آنها را به طور مجزا در اين قسمت ثبت نماييد.

فرآورده‌هاي نفتي- در اين قسمت درصورتيکه در سايت تجارت آسان ثبت نام نموده‌ايد گزينه بلي را انتخاب نموده و مشخصات ثبت نامي خود در سايت تجارت آسان را وارد نماييد.

آب- در قسمت آب انواع منابع تامين آب معدن را مشخص نموده و اطلاعات تکميلي مربوط به هر کدام را ثبت ‌نماييد. در صورتيکه معدن بيش از يک انشعاب آب و يا بيش از يک چاه دارد مشخصات تمامي آن‌ها را به طور مجزا در اين قسمت ثبت نماييد.
مجوزها و رتبه ها

در اين قسمت ابتدا کاربر بايد نوع مجوزي را که براساس آن از معدن بهره‌برداري مي‌کند مشخص نمايد که عمدتاً اين گزينه پروانه بهره‌برداري است. اما در معادني که فعاليت استخراجي آن‌ها براساس مجوز برداشت انجام مي‌شود بايد گزينه مجوز برداشت انتخاب شود (اين گروه از معادن شامل مواردي مي‌شوند که انجام عمليات اکتشافي منجر به صدور گواهينامه کشف نشده و مجوز برداشت براي آن‌ها صادر شده است).
پس از آن مشخص نماييد که هويت دارنده پروانه بهره‌برداري حقيقي است يا حقوقي و سپس اطلاعات متناسب با هر گزينه را تکميل نماييد.
سپس بايد اطلاعات مربوط به گواهي کشف و پروانه اکتشاف معدن را ثبت نماييد. درصورتيکه نوع مجوز معدن مجوز برداشت باشد فيلدهاي مربوط به گواهينامه کشف نمايش داده نخواهد شد.
نيروي انساني

در اين قسمت اطلاعات تعداد شاغلين معدن را در زمان تکميل فرم و براساس تفکيک‌هاي مورد نظر ثبت نماييد.
توجه نماييد که مجموع اشتغال کارکنان توليدي و غيري توليدي با مجموع اشتغال جدول2 و مجموع اشتغال جدول3 بايد با هم برابر و برابر با کل اشتغال معدن در زمان تکميل فرم باشد.
محصول

در اين قسمت بايد اطلاعات تمام مواد معدني مندرج در پروانه بهره‌برداري، مطابق با پروانه ثبت شود. همچنين بايد وضعيت توليد آن در طي پنج سال گذشته مشخص شود. انتخاب عنوان ماده معدني در اين قسمت براساس طبقه‌بندي آيسيک انجام خواهد شد.
توليد و ذخيره

اين قسمت دربرگيرنده دو جدول است که عناوين مواد معدني ثبت شده در صفحه محصولات در آن‌ها نمايش داده مي‌شود تا اطلاعات مربوط به مقدار ذخيره، مقدار استخراج ساليانه براساس پروانه بهره‌برداري، مقدار استخراج واقعي سالانه، مقدار صادرات و مقدار حقوق دولتي پرداختي در آنها ثبت ‌نماييد.
استانداردهاي توليد

در اين قسمت درصورتيکه براي واحد خود استاندارهاي بين‌المللي دريافت کرده‌ايد، آن‌ها را ثبت نماييد.
مشخصات ماشين آلات

در اين قسمت ابتدا نوع ماشيني را که مورد استفاده قرار مي‌دهيد انتخاب نموده و سپس مشخصات آن را ثبت ‌نماييد. براي ثبت اطلاعات ماشين‌آلات بايد مشخص ‌نماييد که مالکيت چه تعداد از اين نوع ماشين متعلق به بنگاه شما است و چه تعدادي از آن به صورت اجاره‌اي در اختيار شما قرار دارد. همچنين مشخص ‌نماييد چه تعداد از ماشين مورد نظر در وضعيت فعال، در حال تعمير و غير فعال است. در اين قسمت امکان ثبت چندين نوع ماشين وجود دارد.
تاييد نهايي

پس از اينکه تمامي اطلاعات خواسته شده در قسمت‌هاي مختلف را تکميل نموديد و از صحت ثبت آنها اطمينان حاصل کرديد بايد در مقابل سوال "آيا اطلاعات وارد شده مورد تاييد مي‌باشد؟" گزينه بلي را انتخاب نموده و روي دکمه تاييد کليک نماييد.
دريافت کدرهگيري

پس از تاييد نهايي کاربر، اطلاعات معدن ثبت شده به تاييد کارشناس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه رسيده و سپس با تاييد کارشناسان ستادي کدرهگيري معدن صادر خواهد شد.


دستورالعمل ثبت اطلاعات معادن بدون بهره‌بردار
راهنما ثبت اطلاعات معادن بدون بهره‌بردار

دستورالعمل ثبت اطلاعات معادن بدون بهره‌بردار

توسط سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان

اين فرآيند يک مرتبه و به منظور ثبت اطلاعات معادن فاقد بهره‌بردار انجام خواهد شد. مراحل ثبت اطلاعات معادن بدون بهره‌بردار توسط سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به شرح زير است:

    (الف) ايجاد دسترسي :
  1. 1- جهت دريافت نام کاربري و رمز عبور مختص به ثبت اطلاعات معادن بدون بهره‌بردار به معاون معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه شود. توجه- با توجه به موقت بودن فرآيند براي هر استان يک نام کاربري و کلمه عبور در نظر گرفته شده است که تنها مختص به اين فرآيند و محدوده زماني مربوط به ثبت اطلاعات معادن بدون بهره‌بردار است.
    (ب) ثبت اطلاعات :
  1. مراجعه به آدرس اينترنتي amarsanat.mim.gov.ir
  2. ورود به سامانه با نام کاربري و کلمه عبور مربوطه (تصوير1 و 2).
  3. ثبت معدن، تکميل اطلاعات معدن و تاييد نهايي اطلاعات ثبت شده.
تصوير 1
تصوير (1)
تصوير 2
تصوير (2)

راهنماي اطلاعات عمومي بنگاه

 
 هر بنگاه صنعتي يا معدني براي دريافت جوازها يا تسهيلات يا خدمات ديگر وزارت صنايع و معادن مي بايست ابتدا اطلاعات عمومي بنگاه خود را در اين سامانه ثبت نمايد. براي اين منظور در آدرس بار نرم افزار اينترنت اکسپلورر آدرس   http://amarsanat.mim.gov.ir  را وارد نماييد.
 لازم است قبل از ثبت اطلاعات، نام کاربري و رمز دريافت کنيد بدين منظور روي آيکن "ثبت نام جديد" در بالاي صفحه کليک کنيد.
 
 در اين صفحه چند فرم به ترتيب ديده مي شود که به صورت پشت سر هم قرار داده شده است
 
 اولين فرم، دريافت نام کاربري و رمز عبور است اطلاعات خواسته شده را وارد نماييد و دکمه تاييد را بزنيد.
 
 با نام کاربري و رمز خود وارد شويد و فرم ها را به ترتيب تکميل و ارسال کنيد. نيازي نيست همه فرمها را به يکباره تکميل کنيد و مي توانيد در روزهاي متمادي اين کار را انجام دهيد اما تا زماني که تمامي فيلدهاي ضروري را تکميل نکرده باشيد ثبت اطلاعات شما کامل نخواهد بود و کد رهگيري دريافت نخواهيد کرد.
 
 مشخصات حقوقي
 اين مرحله شامل 3 فرم مشخصات بنگاه، مشخصات مديرعامل/مدير واحد، نام تجاري است. در هر فرم به سوالات خواسته شده پاسخ دهيد و در پايان دکمه تاييد هر فرم را بزنيد.
 اماکن
 در اين مرحله مشخصات و آدرس مکان هاي مربوط به بنگاه خواسته شده است پس از تکميل هر کدام از فرم هاي مرتبط با بنگاه خود دکمه ثبت را بزنيد. چنانچه يکي از فرمها براي بنگاه شما موضوعيت ندارد (مثلا براي واحد صنعتي فرم معدن ها موضوعيت ندارد) نيازي به تکميل آن فرم نيست. چنانچه در يکي از فرم ها مي خواهيد بيش از يک مکان را ثبت کنيد پس از تکميل اطلاعات هر مکان دکمه ثبت را بزنيد اطلاعات به جدول پايين منتقل مي شود و مي توانيد اطلاعات مکان ديگر را وارد نماييد.
 انرژي و آب
در اين مرحله اطلاعات حامل هاي انرژي مصرفي در اماکن ثبت شده را وارد نماييد. ابتدا مکان مورد نظر را انتخاب کنيد و اطلاعات مربوطه را تکميل نماييد و ثبت را بزنيد و سپس مکان بعدي را انتخاب کنيد و به همين ترتيب ادامه دهيد.
 مجوزها و رتبه ها
 در اين فرم ها مجوزهاي مربوط به هر مکان و رتبه هاي (جوايز و افتخارات) کسب شده را وارد نماييد.
 نيروي انساني
 در اين فرم اطلاعات مربوط به نيروي انساني هر يک از مکان ها را مطابق آخرين ليست بيمه تکميل شده وارد نماييد و دکمه ثبت را بزنيد.
 محصول
 در اين فرم براي هريک از مکان ها محصولات مرتبط توليدي را وارد نماييد و اطلاعات مرتبط را تکميل کنيد و دکمه ثبت را بزنيد. دقت نماييد تمامي محصولاتي که توليد مي کنيد يا براي آنها جواز گرفته ايد را وارد نماييد تا در مراحل بعدي حقي از شما ضايع نشود.
 مواد اوليه
 براي هر يک از محصولاتي که در فرم قبل معرفي کرده ايد مواد اوليه مور دنياز و اطلاعات مرتبط را تکميل نماييد و دکمه ثبت را بزنيد.
 فرآيند توليد
 در اين مرحله دو فرم استاندارد هاي توليد و زيرساخت ها را اطلاعات خواسته شده را تکميل کنيد و در پايان دکمه تاييد هر فرم را بزنيد.
 روابط بين بنگاهي
 چنانچه در تشکل خاصي مرتبط با بنگاه عضو هستيد يا بنگاه شما نقش هولدينگ براي ساير بنگاه ها را دارد يا شما عضو يک هولدينگ يا خوشه صنعتي هستيد  اطلاعات مربوطه را در فرم هاي مرتبط در اين مرحله وارد نماييد.
 تاييد نهايي
 چنانچه از صحت تمامي اطلاعات وارد شده اطمينان داريد ثبت اطلاعات را تاييد کنيد تا جهت بررسي به مسئولان مربوطه ارسال گردد. بديهي است پس از تاييد نهايي نمي توانيد اطلاعات خود را ويرايش کنيد.
 مسائل بنگاه
 در آخر مسائل و مشکلات مربوط به بنگاه خود را در صورت تمايل وارد کنيد و در فرم منابع مالي اطلاعات مربوط به تسهيلات دريافتي بنگاه را وارد نماييد. لازم به ذکر است اطلاعات مربوط به اين دو فرم اختياري است و در صورت عدم تمايل مي توانيد فرم را خالي بگذاريد.