بازگشت به صفحه اصليسه شنبه، 25/5/01 
   بروزرساني اطلاعات ظرفيت هاي توليد (فعال و نيمه تمام)

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور
ثبت نام در سايت

ورود اطلاعاتراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هاپرس و جوپرونده بنگاهحساب کاربري
ورود اطلاعات در دو مرحله انجام مي شود، در مرحله اول نام و نوع واحد و محل استقرار وارد شده و در مرحله دوم اطلاعات تکميلي براي هر واحد وارد مي شود. اگر بنگاه شما بيش از يک واحد دارد، براي هر کدام از آنها به تفکيک اطلاعات را وارد نماييد.
استاننام و نام خانوادگيشماره تلفن مستقيمکد تلفن
آذربايجان شرقيحسين نجفلو5211047-52620830411
آذربايجان غربيعلي محمد نژاد34564410441
اردبيلمحسن شهبازي22338960451
اصفهان فهيمه استكي2645871-30311
البرزمصطفي بوستاني فر45538250263
ايلام محمد رحيمي 22281250841
بوشهراله كرم صابري 25360580771
تهران مهدي فروتن 83210001021
چهارمحال بختياريحميد رضا فرزان22572830381
خراسان جنوبيعادله فرهنگي 2211190561
خراسان رضوي مرتضي مجتهدزاده70112240511
خراسان شمالي سيد هادي حسيني 22440080584
خوزستان رضا باقري فرد4442027-80611
زنجان عباس ورقايي 41442900241
سمنان ميثم طاهريان 44411150231
سيستان وبلوچستان حسينعلي ساراني 32394650541
فارسمرضيه انصاري 23182720711
قزوين عليرضا ذوالفقاري 3340190-10281
قم اميرفيض71782340251
كردستان محمدفاروق عبدموخر32879160871
كرمان عزت الملوك مومنايي 21511140341
كرمانشاه حسين فيض جعفري82391600831
كهكيلويه و بويراحمددارا اقربان اصل33346120741
گلستان احمد كنعاني 2345461-30171
گيلان شبنم اسپيدكار4228083-89160131
لرستان عنايت اله درويشي 32065010661
مازندران حبيب اله منصوري22662730151
مركزي بهروز مرادي 36630990861
هرمزگان فاطمه رستمي6673018-210761
همدان محمد عقيقي 82235110811
يزداكرم كريمي 62481120351
جنوب كرمان رضانظري نسب23104920348